Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Borki w roku 2023 - II

Bartłomiej Marczak
Nadleśnictwo Borki
Deadlines:
Published : 25-11-2022 10:05:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogł o zamów Usł leś na ,23 Unia.pdf pdf 464.59 2022-11-25 10:05:00 Proceeding
- SWZ na ,23-II.docx docx 2078.71 2022-11-25 10:05:00 Proceeding
na ,23 Zał 1 do 2.2 + 3 Usł leś.zip zip 37690.03 2022-11-25 10:05:00 Proceeding
na ,23 Zał 2.3 +2.4.zip zip 20868.63 2022-11-25 10:05:00 Proceeding
na,23 Zał 4-12.zip zip 614.96 2022-11-25 10:05:00 Proceeding
,22 Otwar ofert www Usl leś ,23-II.docx docx 107.4 2022-12-07 13:02:52 Public message
,22 Inf o unieważ części.docx docx 103.62 2022-12-15 10:23:08 Public message
,23 Inf o wyb oferty Pak. 6.docx docx 104.83 2022-12-22 11:44:29 Public message
,23 Inf o wyb ofert 5,7,8,20.docx docx 105.96 2022-12-28 08:30:49 Public message
,23 Inf o kwocie przeznacz.docx docx 104.22 2022-12-07 09:00:00 Public message

Announcements

2022-12-28 08:30 Bartłomiej Marczak Informacja o wyborze ofert

,23 Inf o wyb ofert [...].docx

2022-12-22 11:44 Bartłomiej Marczak Informacja o wyborze Pakietu nr 6

,23 Inf o wyb oferty [...].docx

2022-12-15 10:23 Bartłomiej Marczak Informacja o częściowym unieważnieniu

,22 Inf o unieważ cz [...].docx

2022-12-07 13:02 Bartłomiej Marczak Informacja z otwarcia ofert

,22 Otwar ofert www [...].docx

2022-12-07 09:00 Buyer message informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie Zamówienia

,23 Inf o kwocie prz [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 708