Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Szp/FZ – 414 / 2022 DOSTAWA AMBULANSU SPECJALISTYCZNEGO „P” SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA DOT. KONSTRUKCJI I WYPOSAŻENIA TYPU C WG PN-EN 1789:2008

Jacek Banaszak
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Department: Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 25-11-2022 09:56:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki nowego (rok produkcji 2022), kompletnie zabudowanego ambulansu specjalistycznego „P” do transportu medycznego i między szpitalnego spełniającego wymagania dot. konstrukcji i wyposażenia typu C wg PN-EN 1789:2008 dla potrzeb Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego SWZ.


 Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określają: Załącznik nr 4 do SWZ – Zestawienie parametrów technicznych a także projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do SWZ.


w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc doc 78 2022-11-25 09:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy.docx docx 24.26 2022-11-25 09:56:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - zestawienie minimalnych parametrów.doc doc 488 2022-11-25 09:56:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu (25-11-2022).pdf pdf 93.19 2022-11-25 09:56:00 Proceeding
SWZ - 414.pdf pdf 3841.53 2022-11-25 09:56:00 Proceeding
Informacja nr 1 dla wykonawców.pdf pdf 1298.26 2022-11-30 13:21:53 Public message
Informacja nr 1 dla wykonawców.doc doc 207 2022-11-30 13:21:53 Public message
Informacja nr 2 dla wykonawców.pdf pdf 641.49 2022-12-02 11:12:17 Public message
Informacja nr 2 dla wykonawców.doc doc 364 2022-12-02 11:12:17 Public message
Informacja nr 3 dla wykonawców.pdf pdf 1567.52 2022-12-02 13:41:37 Public message
Informacja nr 3 dla wykonawców.doc doc 210 2022-12-02 13:41:37 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu (4).pdf pdf 200.49 2022-12-07 09:48:08 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu (4).doc doc 42 2022-12-07 09:48:09 Public message
Wyniki postępowania.pdf pdf 456.94 2022-12-12 10:45:46 Public message
Wyniki postępowania.doc doc 140.5 2022-12-12 10:45:46 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu (09-01-2023).pdf pdf 63.4 2023-01-09 07:43:45 Public message

Announcements

2023-01-09 07:43 Jacek Banaszak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-12-12 10:45 Jacek Banaszak Wyniki postępowania

Wyniki postępowania. [...].pdf

Wyniki postępowania. [...].doc

2022-12-07 09:48 Jacek Banaszak Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

Zbiorcze zestawienie [...].doc

2022-12-07 09:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE, JAKA ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZYŁ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Stosownie do wymogu art. 221 ust 4 uPzp, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie Zamówienia pn.: DOSTAWA AMBULANSU SPECJALISTYCZNEGO „P” SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA DOT. KONSTRUKCJI I WYPOSAŻENIA TYPU C WG PN-EN 1789:2008 przeznaczył kwotę 566 292,00 zł brutto.
2022-12-02 13:41 Jacek Banaszak Informacja nr 3 dla wykonawców

Informacja nr 3 dla [...].pdf

Informacja nr 3 dla [...].doc

2022-12-02 11:12 Jacek Banaszak Informacja nr 2 dla wykonawców

Informacja nr 2 dla [...].pdf

Informacja nr 2 dla [...].doc

2022-11-30 13:21 Jacek Banaszak Informacja nr 1 dla wykonawców

Informacja nr 1 dla [...].pdf

Informacja nr 1 dla [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 573