Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.26.179.2022 Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych międzynarodowych i krajowych, biletów kolejowych międzynarodowych oraz ubezpieczeń na czas trwania wyjazdów zagranicznych na rzecz PIG-PIB

Deadlines:
Published : 24-11-2022 16:39:00
Placing offers : 02-12-2022 12:00:00
Offers opening : 02-12-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 661.7 2022-11-24 16:39:08 Proceeding
załączniki nr 3-7 do SWZ edytowalne.doc doc 211 2022-11-24 16:39:08 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-BZP 00458008-01.pdf pdf 86.84 2022-11-24 16:39:08 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 319.63 2022-11-28 16:59:46 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 326.63 2022-12-16 10:12:01 Public message

Announcements

2022-12-16 10:12 Joanna Kaczmarzyk ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2022-12-02 13:39 Joanna Kaczmarzyk Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Oferta 1. Polskie Linie Lotnicze LOT SA, ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa – cena gross 65 050,00 zł,
w tym:
cena opłaty transakcyjnej za wystawienie 1 biletu lotniczego / 1 biletu kolejowego – cena gross 35,00 zł
cena polisy ubezpieczeniowej za 1 osobodzień – cena gross 20,00 zł.
Oferta 2. Top Podróże Sp. z o.o., pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin – cena gross 364 522,00 zł,
w tym:
cena opłaty transakcyjnej za wystawienie 1 biletu lotniczego / 1 biletu kolejowego – cena gross 19,44 zł,
cena polisy ubezpieczeniowej za 1 osobodzień – cena gross 22,00 zł.
Oferta 3. Business Travel Club Sp. z o.o., ul. M. Kopernika 30/213, 00-336 Warszawa – cena gross 335 433,50 zł,
w tym:
cena opłaty transakcyjnej za wystawienie 1 biletu lotniczego / 1 biletu kolejowego – cena gross 18,45 zł,
cena polisy ubezpieczeniowej za 1 osobodzień – cena gross 11,00 zł.
2022-12-02 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross 350 800,00 zł brutto.
2022-11-28 16:59 Joanna Kaczmarzyk WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 231