Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.52.2022 Dostawa oraz montaż platform składanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową pomiędzy częściami budynku szkoły podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6 w ramach zad.2021/39 tj. „Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym”.

Katarzyna Rojecka
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 24-11-2022 16:06:00
Placing offers : 02-12-2022 10:00:00
Offers opening : 02-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.doc doc 74 2022-11-24 16:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 120.5 2022-11-24 16:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 119.43 2022-11-24 16:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 419.82 2022-11-24 16:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 25.43 2022-11-24 16:06:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Dokumentacja projektowa instalacji platformy.7z 7z 2951.89 2022-11-24 16:06:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.3 2022-11-24 16:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 862.19 2022-11-24 16:06:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 530.32 2022-12-01 10:26:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 540.46 2022-12-02 11:49:47 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 546.13 2022-12-16 10:35:17 Public message

Announcements

2022-12-16 10:35 Dorota Porębska Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-02 11:49 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-01 10:26 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 202