Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: materiały medyczne

Renata Rzadkiewicz
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 24-11-2022 14:48:00
Placing offers : 25-11-2022 14:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.
2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Poznaniu nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.
5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.
6. Termin płatności na rzecz Wykonawcy do 16.12.2022 r.
7. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Poznaniu zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. KWP w Poznaniu zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Poznaniu.
9. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
10. Ilości mogą ulec zmianie (zwiększeniu, zmniejszeniu) do wartości szacowanej na realizację zamówienia.
Miejsce dostawy: Wydział Zaopatrzenia KWP w Poznaniu ul. Taborowa 22, 60-790 Poznań.
Kryterium oceny: Najniższa cena - 100%
KOSZTY TRANSPORTU PO STRONIE DOSTAWCY
Wykonawca gwarantuje że zaoferowany produkt jest fabrycznie nowy oraz wolny od wad.

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wkład do apteczki DIN 13164 PLUS z ustnikiem 50 pc. - (0)
2 siatka opatrunkowa 6 cm x 1 m - 50 pc. - (0)
3 Płyn do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry 250 ml typu Neocide - 60 pc. - (0)
4 Spray Panthenol nie mniej niż 130 g - 20 pc. - (0)
5 Opatrunek hydrożelowy 10 cm x 10 cm - 30 pc. - (0)
6 Opatrunek hydrożelowy 20 cm x 20 cm - 20 pc. - (0)
7 Maska ratownicza CPR - 50 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 16.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 05.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Ilości mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu do wartości przewidzianej na realizację zamówienia - Po uzgodnieniu z dostawcą. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 104