Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.37.2022 DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH

Beata Kozikowska
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 24-11-2022 14:02:00
Placing offers : 02-12-2022 09:00:00
Offers opening : 02-12-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamównieniu (37).pdf pdf 123.6 2022-11-24 14:02:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.doc doc 279.5 2022-11-24 14:02:00 Proceeding
SWZ (37) - podpisany.pdf pdf 2297.73 2022-11-24 14:02:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy -podpisany.pdf pdf 495.54 2022-11-29 11:27:45 Public message
Modyfikacja treści SWZ - podpisany.pdf pdf 553.95 2022-11-29 11:28:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert (37) - podpisana.pdf pdf 610.55 2022-12-02 09:52:54 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (37) - podpisany.pdf pdf 736.96 2022-12-08 13:37:37 Public message

Announcements

2022-12-08 13:37 Beata Kozikowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-02 09:52 Beata Kozikowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-02 09:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 231.249,84 zł.
2022-11-29 11:28 Beata Kozikowska Modyfikacja treści SWZ.

Modyfikacja treści S [...].pdf

2022-11-29 11:27 Beata Kozikowska Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 360