Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FZP.III-241/72/22 LEKI, SUBST. RECEPTUROWE ORAZ DIETETYCZNE ŚRODKI PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO

Klaudia Klejc
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 29-11-2022 10:36:00
Placing offers : 30-12-2022 09:30:00
Offers opening : 30-12-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1283.82 2022-11-29 10:36:00 Proceeding
SWZ - LEKI.pdf pdf 357.82 2022-11-29 10:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.xlsx xlsx 109.71 2022-11-29 10:36:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.docx docx 62.7 2022-11-29 10:36:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 77.27 2022-11-29 10:36:00 Proceeding
espd-request.xml xml 97.49 2022-11-29 10:36:00 Proceeding
Wyjaśnienie SWZ.pdf pdf 283.63 2022-12-21 12:19:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 240.39 2022-12-30 13:05:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert DODATKOWYCH.pdf pdf 76.6 2023-01-10 10:32:49 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 367.2 2023-02-07 11:39:27 Public message
ogłoszenie o udzieleniu.pdf pdf 1631.05 2023-03-20 10:05:04 Public message
Wartość zadań.xlsx xlsx 15.62 2022-12-30 09:30:00 Public message

Announcements

2023-03-20 10:05 Klaudia Klejc Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-02-07 11:39 Klaudia Klejc Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-10 10:32 Klaudia Klejc Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (zadanie 9 i 10)

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-30 13:05 Klaudia Klejc Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-30 09:30 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w załączeniu

Wartość zadań.xlsx

2022-12-21 12:19 Klaudia Klejc Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienie SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1985