Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSR.271.58.2022 Przebudowa ul. Pasażerskiej w Pruszkowie

Referat ds. zamówień publicznych..
Gmina Miasto Pruszków
Deadlines:
Published : 24-11-2022 11:30:00
Placing offers : 09-12-2022 09:00:00
Offers opening : 09-12-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WSR.271.58.2022 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 52.71 2022-11-24 11:30:00 Proceeding
WSR.271.58.2022 - SWZ z załacznikami.zip zip 691.33 2022-11-24 11:30:00 Proceeding
WSR.271.58.2022 - załacznik nr 8 - Inwentaryzacja zieleni.zip zip 1510.58 2022-11-24 11:30:00 Proceeding
WSR.271.58.2022 - załacznik nr 8 - Opinia geotechniczna.zip zip 2405.24 2022-11-24 11:30:00 Proceeding
WSR.271.58.2022 - załacznik nr 8 - Projekt budowlany-branża drogowa.zip zip 15161.6 2022-11-24 11:30:00 Proceeding
WSR.271.58.2022 - załacznik nr 8 - Projekt budowlany-branża elektryczna.zip zip 15709.98 2022-11-24 11:30:00 Proceeding
WSR.271.58.2022 - załacznik nr 8 - Projekt budowlany-branża sanitarna.zip zip 16742.07 2022-11-24 11:30:00 Proceeding
WSR.271.58.2022 - załacznik nr 8 - Projekt remontu w rejonie skrzyżowania.zip zip 4998.11 2022-11-24 11:30:00 Proceeding
WSR.271.58.2022 - załacznik nr 8 - Projekt stałej organizacji ruchu.zip zip 1297.76 2022-11-24 11:30:00 Proceeding
WSR.271.58.2022 - załacznik nr 8 - Przedmiary robót i SST.zip zip 1311.37 2022-11-24 11:30:00 Proceeding
WSR.271.4.58.2022 (200) - pytania i udzielone odpowiedzi, załacznik.zip zip 151.86 2022-12-05 12:07:39 Public message
WSR.271.4.58.2022 (208) - pytania i udzielone odpowiedzi.pdf pdf 155.96 2022-12-06 14:33:51 Public message
WSR.271.58.2022 - informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 219.88 2022-12-09 10:45:52 Public message
WSR.271.5.58.2022 - zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 457.85 2023-01-17 13:53:30 Public message

Announcements

2023-01-17 13:53 Referat ds. zamówień publicznych WSR.271.5.58.2022 - informacja o wyborze

WSR.271.5.58.2022 - [...].pdf

2022-12-09 10:45 Referat ds. zamówień publicznych WSR.271.58.2022 - informacja z otwarcia ofert

WSR.271.58.2022 - in [...].pdf

2022-12-09 09:09 Referat ds. zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 500 000,00 zł brutto.
2022-12-06 14:33 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.58.2022 (208) - pytania i udzielone odpowiedzi.

WSR.271.4.58.2022 (2 [...].pdf

2022-12-05 12:07 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.58.2022 (200) - pytania i udzielone odpowiedzi, załącznik.

WSR.271.4.58.2022 (2 [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 556