Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 33 Wynajem długoterminowy wózka widłowego z napędem na 4 koła wraz z osprzętem

Deadlines:
Published : 24-11-2022 09:16:00
Placing offers : 06-12-2022 10:01:00
Offers opening : 06-12-2022 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPZ wózek widłowy - 4x4.pdf pdf 138.1 2022-11-24 09:16:00 Subject of the order
Wzór umowy na najem wózka widłowego.pdf pdf 127.1 2022-11-24 09:16:00 Subject of the order
Zał. nr 3 Zapytanie ofertowe.pdf pdf 71.96 2022-11-24 09:16:00 Subject of the order
Zał. nr 4 Formularz ofertowy.docx docx 18.81 2022-11-24 09:16:00 Subject of the order

Announcements

2022-12-02 11:00 Agnieszka Gawlik odpowiedzi na przesłane pytania
1. proszę o podanie deklarowanych maksymalnej ilości godzin które wózek będzie w stanie przepracować w ciągu okresy 12 miesięcy. Jest to niezbędne to przygotowania wyceny wynajmu wózka - przewidywana ilość godzin to ok 2000
2. Czy zamawiający zrezygnuję z regulowanej kolumny kierownicy? - TAK
3. Czy zamawiający zaakceptuje ogumienie pełne, wysokość kół taka sama na wszystkich czterech kołach? - TAK
4. Czy zamawiający zaakceptuję skrzynie biegów hydrostatyczną? - TAK
5. Czy zamawiający zrezygnuję z klimatyzacji? - TAK
6. Czy zamawiający zrezygnuję z lusterka wstecznego? - NIE
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę łyżki z dociskiem ( krokodyl) do 31.01.2023r. - TAK
8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie łyżki ładowarkowej bez docisku do czasu dostarczenia docelowej łyżki z dociskiem? - TAK
9. Wykonawca pokrywa wyłącznie koszty napraw podlegających gwarancji, czy Zamawiający to akceptuje? - TAK
10. Dot. §1 ust2 pkt. 3 Umowy, Czy Zamawiający ma na myśli rejestrację wózka widłowego w UDT? - TAK
11. Dot. §3 ust3 pkt. 1 Umowy, Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku dostarczenia dowodu rejestracyjnego? Wózek widłowy nie polega rejestracji. - TAK
12. Dot. §3 ust3 pkt. 3 Umowy, Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu naprawy do 10 dni roboczych? - TAK
13. Dot. §3 ust3 pkt. 3 Umowy, Czy Zamawiający zgodzi się by dokonywać zgłoszeń o wystąpieniu wady wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail? - TAK
14. Dot. §3 ust3 pkt. 6 Umowy, W przypadku koniczności wykonania przeglądu okresowego Wykonawca ustala termin jego wykonania w porozumieniu z Zamawiającym w miejscu użytkowania maszyny. Obniżenie czynszu najmu wózka widłowego z tytułu wykonywania przeglądów okresowych nie jest możliwe, czy Zamawiający to akceptuje? - TAK
15. Czy Zamawiający zgodzi się by cena ofertowa kosztu najmu wózka widłowego obejmowała okres 12 miesięcy lub 2400 mth w zależności od tego który parametrów upłynie szybciej? - TAK
W przypadku wyczerpania przez Zamawiającego limitu motogodzin wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy Wykonawca będzie uprawniony do naliczania dodatkowej opłaty w wysokości 70 zł za każdą przepracowaną motogodzinę - TAK
16. Dot. §4 ust. 4 Umowy, Prosimy o odstąpienie od zapisu. Zamawiający nie jest uprawniony do zlecania naprawy zastępczej - TAK

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wynajem długoterminowy wózka widłowego z napędem na 4 koła wraz z osprzętem -

OPZ wózek widłowy - [...].pdf

Wzór umowy na najem [...].pdf

Zał. nr 3 Zapytanie [...].pdf

Zał. nr 4 Formularz [...].docx

1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do dnia 23.12.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Instrukcja obsługi DTR w języku polskim - - Attachment required (0)
6 Potwierdzenie aktualnego dozoru technicznego UDT - - Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 483