Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IFS.271.25.2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami i zasilaniem elektrycznym w msc. Grabina oraz częściowo w msc. Nieprześnia, Buczyna i Dąbrowica, gmina Bochnia - ETAP I

ANNA KUŹNAR
Gmina Bochnia
Deadlines:
Published : 24-11-2022 08:15:00
Placing offers : 16-12-2022 10:00:00
Offers opening : 16-12-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 138.79 2022-11-24 08:15:00 Proceeding
SWZ.docx docx 143.14 2022-11-24 08:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1_formularz ofertowy.docx docx 20 2022-11-24 08:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2_oświadczenie z art. 125.docx docx 44.12 2022-11-24 08:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3_wykaz robót budowlanych.docx docx 35.23 2022-11-24 08:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4_wykaz osób.docx docx 17.39 2022-11-24 08:15:00 Proceeding
Załącznik nr 5_oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx docx 17.42 2022-11-24 08:15:00 Proceeding
Załącznik nr 6_zobowiązanie innego podmiotu.docx docx 24.2 2022-11-24 08:15:00 Proceeding
Załącznik nr 7_oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 16.34 2022-11-24 08:15:00 Proceeding
Załącznik nr 8_Projekt umowy.docx docx 54.54 2022-11-24 08:15:00 Proceeding
PRZEDMIAR.zip zip 595.95 2022-11-24 08:15:00 Proceeding
GEOTECHNICZNE WARUNKI.zip zip 9342.87 2022-11-24 08:15:00 Proceeding
STWiORB.pdf pdf 336.35 2022-11-24 08:15:00 Proceeding
PB_STR. 4-39. CZEŚĆ OPISOWA.zip zip 379.21 2022-11-24 08:15:00 Proceeding
PB_STR. 40-155. DOKUMENTY FORM-PRAW.zip zip 124499.8 2022-11-24 08:15:00 Proceeding
PB_STR. 156-212. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.zip zip 26822.63 2022-11-24 08:15:00 Proceeding
Wzór_tablicy informacyjnej.pdf pdf 629.98 2022-11-25 08:39:21 Proceeding
Wytyczne w sprawie tablicy informacyjnej.docx docx 26.07 2022-11-25 08:40:08 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 98