Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/NO/60/22 Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK).

Deadlines:
Published : 29-11-2022 09:27:00
Placing offers : 28-12-2022 10:00:00
Offers opening : 28-12-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
60_Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf pdf 111.05 2022-11-29 09:27:00 Proceeding
60_SWZ.pdf pdf 684.9 2022-11-29 09:27:00 Proceeding
60_JEDZ – załącznik nr 3 do SWZ.xml xml 117.3 2022-11-29 09:27:03 Proceeding
Instrukcja wypełniania JEDZ.docx docx 15.4 2022-11-29 09:27:08 Proceeding
60_załączniki do SWZ_edytowalne.docx docx 84.57 2022-11-29 09:27:16 Proceeding
60_Zawiadomienie_odpowiedzi na pytania_.pdf pdf 470.7 2022-12-13 13:44:39 Public message
60_Zawiadomienie_odpowiedzi na pytania__.pdf pdf 144.2 2022-12-13 13:44:39 Public message
60_Informacja z otwarcia_.pdf pdf 57.2 2022-12-28 14:16:50 Public message
60_Informacja z otwarcia__.pdf pdf 186.67 2022-12-28 14:16:50 Public message
60_Zawiadomienie o wyborze oferty_.pdf pdf 159.89 2023-01-11 12:04:21 Public message
60_Zawiadomienie o wyborze oferty..pdf pdf 528.69 2023-01-11 12:04:21 Public message
60_Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_ opublikowane.pdf pdf 102.99 2023-01-31 10:53:34 Public message

Announcements

2023-01-31 10:53 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/60/22_ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

60_Ogłoszenie o udzi [...].pdf

2023-01-11 12:04 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/60/22_ Zawiadomienie o wyborze oferty.

60_Zawiadomienie o w [...].pdf

60_Zawiadomienie o w [...].pdf

2022-12-28 14:16 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/60/22_ Informacja z otwarcia ofert

60_Informacja z otwa [...].pdf

60_Informacja z otwa [...].pdf

2022-12-28 10:00 Buyer message MKUO ProNatura ZP/NO/60/22_ Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Pzp. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 2 067 930,00 zł brutto

2022-12-13 13:44 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/NO/60/22_Zawiadomienie_odpowiedzi na pytania

60_Zawiadomienie_odp [...].pdf

60_Zawiadomienie_odp [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 961