Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-22-151UN DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 25

Deadlines:
Published : 23-11-2022 09:19:00
Placing offers : 20-12-2022 08:00:00
Offers opening : 20-12-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.doc doc 238.5 2022-11-23 09:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 160.2 2022-11-23 09:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1080.88 2022-11-23 09:19:00 Proceeding
załączniki do pobrania.doc doc 199.5 2022-11-23 09:19:00 Proceeding
odp. na pytania 1.pdf pdf 205.45 2022-12-02 09:56:04 Public message
odp. na pytania 2.pdf pdf 212.38 2022-12-06 12:02:56 Public message
odp. na pytania 3.pdf pdf 138.96 2022-12-13 12:15:10 Public message
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA.pdf pdf 195.77 2022-12-21 07:35:06 Public message
unieważnienie postępowania - p. 2,4.pdf pdf 408.93 2022-12-28 09:29:30 Public message
WYNIKI.pdf pdf 206.83 2023-01-19 12:25:45 Public message

Announcements

2023-01-19 12:25 Anna Ramska WYNIKI

WYNIKI.pdf

2022-12-28 09:29 Anna Ramska ZAWIADOMIENIE O CZĘŚCIOWYM UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

unieważnienie postęp [...].pdf

2022-12-21 07:35 Anna Ramska informacja z otwarcia ofert

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA. [...].pdf

2022-12-20 08:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
Pakiet nr 1 – 3 925,00 zł
Pakiet nr 2 – 25 207,00 zł
Pakiet nr 3 – 19 570,00 zł
Pakiet nr 4 - 1 319,00 zł
Pakiet nr 5 – 424,00 zł
Pakiet nr 6 - 10 990,00 zł
2022-12-13 12:15 Anna Ramska odp. na pytania 3

odp. na pytania 3.pd [...].pdf

2022-12-06 12:02 Anna Ramska odp. na pytania 2

odp. na pytania 2.pd [...].pdf

2022-12-02 09:56 Anna Ramska odp. na pytania 1

odp. na pytania 1.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 728