Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.1.2022 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w siedzibie spółki w Nowej Chełmży 3

Mariusz Gumiński
Gmina Chełmża Department: Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 23-11-2022 08:19:00
Placing offers : 02-12-2022 09:00:00
Offers opening : 02-12-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.95 2022-11-23 08:19:00 Proceeding
SWZ_olej napędowy.pdf pdf 1082.28 2022-11-23 08:19:00 Proceeding
SWZ_załączniki_olej napędowy.doc doc 157 2022-11-23 08:19:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 418.72 2022-12-02 12:16:23 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 418.7 2022-12-02 12:42:28 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 409.21 2022-12-02 09:00:00 Public message

Announcements

2022-12-02 12:42 Mariusz Gumiński Informacja o unieważnieniu postępowania

Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.) zamawiający informuje, że wskutek odrzucenia jedynej złożonej w postępowaniu oferty, dalsze prowadzenie postępowania będzie nieuzasadnione. W związku z tym zamawiający, zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 2 ustawy, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 ustawy mają Państwo prawo wnieść odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 ustawy Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 ustawy.
Jako że informacja o unieważnieniu postępowania została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach od ukazania się informacji, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy.
/ - Prezes Spółki /

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-12-02 12:16 Mariusz Gumiński Zamawiający działając podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-02 09:00 Buyer message Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.) informuje, iż na sfinansowanie zamówienia zamierz przeznaczyć kwotę 526 071 zł.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 386