Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.43.2022 Dostawa oleju napędowego – część I oraz dostawa gazu propan-butan – część II dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Deadlines:
Published : 22-11-2022 15:53:00
Placing offers : 30-11-2022 12:00:00
Offers opening : 30-11-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 95.72 2022-11-22 15:53:00 Proceeding
Zał. nr 1a i 1b - Opis_przedmiotu_zamowienia.docx docx 51.01 2022-11-22 15:53:00 Proceeding
Zał. nr 2a i 2b - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 200 2022-11-22 15:53:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Formularz Oferty.docx docx 31.39 2022-11-22 15:53:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Wzór Oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (1).docx docx 27.51 2022-11-22 15:53:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Wzór Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia (1).DOC DOC 63.5 2022-11-22 15:53:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Klauzula informacyjna.docx docx 21.32 2022-11-22 15:53:00 Proceeding
ogłoszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 108.1 2022-11-22 15:53:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia.pdf pdf 645.59 2022-11-30 12:06:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 655.01 2022-11-30 14:00:01 Public message
informacja_o_uniewaznieniu_postepowania-część II.pdf pdf 660.78 2022-12-08 12:08:49 Public message
informacja_o_wyborze_czesc I.pdf pdf 654.48 2022-12-16 10:50:14 Public message
ogłoszenie_o_wyniku_postepowania.pdf pdf 72.86 2023-01-05 14:59:57 Public message

Announcements

2023-01-05 14:59 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2022-12-16 10:50 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części I.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-12-08 12:08 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania w ramach części II.

informacja_o_uniewaz [...].pdf

2022-11-30 14:00 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-30 12:06 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 297