Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Pipety Pasteura ze szkła sodowo - wapniowego

Agnieszka Strzechowska vel Strzeszewska
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Department: Wydział Gospodarki Materiałowo- Technicznej
Deadlines:
Published : 22-11-2022 14:05:00
Placing offers : 25-11-2022 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

1. Termin realizacji zamówienia 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
2. Termin ważności oferty minimum 60 dni
3. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.
4. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez Zamawiającego adres.
5. Składanie ofert odbywa się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/.
6. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy,  I gatunku, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
8. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.
9. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.
10. Towar kupowany jest dla instytucji – wymagana gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia zakupu z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
11. Kryterium oceny najniższa cena (w sytuacji złożenia dwóch jednakowych ofert cenowych będzie brany pod uwagę termin realizacji zamówienia).
12. Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.
13. Dostawy odbywają się w godzinach od 8:30 – 15:30 

Uwaga!!

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania załączników zawartych w przedmiotowym postępowaniu (Oświadczenie wykonawcy dotyczące wykluczenia, klauzula RODO)

W razie pytań proszę o kontakt:
Agnieszka Strzechowska vel Strzeszewska
Tel. 47 841 32 55 lub 693 997 221, w  godz.8:30 do 15:30
agnieszka.strzechowska-vel-strzeszewska@ld.policja.gov.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykluczenia.docx docx 13.19 2022-11-22 14:05:00 Criterion
Klauzula RODO - zakup pipet Pasteura ze szkła sodowo - wapniowego.docx docx 18.38 2022-11-22 14:05:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pipety Pasteura ze szkła sodowo - wapniowego o dł. 150 mm i średnicy 7 mm (pakowane po 250 szt.) UWAGA !!! Wraz z ofertą należy złożyć następujące załączniki: oświadczenie dotyczące wykluczenia oraz klauzula RODO. Wyżej wymienione załączniki muszą być podpisane przez osobę do tego uprawnioną. 30 pkg. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi (I)
ul. Lutomierska 108/112
91-048, Łódź
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 5 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 RODO - Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję”.

Klauzula RODO - zaku [...].docx

(0)
6 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykluczenia - Prosimy o podpisanie dokumentu i załączenie skanu do postępowania.

Oświadczenie Wykonaw [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 83