Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OZ-091/82/IIL-38/2022 Zagospodarowanie terenu w rejonie nabrzeża Katowickiego – wykonanie modernizacji toru 114 na nabrzeżu Katowickim na terenie Portu Szczecin, Rejon Przeładunków Masowych

Deadlines:
Published : 22-11-2022 14:05:00
Placing offers : 07-12-2022 10:00:00
Offers opening : 07-12-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony KC
Type: Construction work

Requirements and specifications

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo, 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1360)

Szczegółowy opis wymagań zawierają załączone dokumenty zamówienia.

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

 Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 Ogłoszenie.pdf pdf 148.52 2022-11-22 14:05:00 Proceeding
01 SWZ.pdf pdf 405.62 2022-11-22 14:05:00 Proceeding
02 zalacznik 01 SWZ - formularz oferty.doc doc 56 2022-11-22 14:05:00 Proceeding
03 zalacznik 02 SWZ - oświadczenie o wykluczeniu.doc doc 29.5 2022-11-22 14:05:00 Proceeding
04 zalacznik 03 SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków.doc doc 37.5 2022-11-22 14:05:00 Proceeding
05 zalacznik 04 SWZ - wykaz osob.doc doc 35 2022-11-22 14:05:00 Proceeding
06 wzór umowy z załącznikami.7z 7z 489.02 2022-11-22 14:05:00 Proceeding
07 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 125.77 2022-12-07 11:29:30 Public message
08 Wynik postępowania ogloszenie.pdf pdf 175.32 2022-12-22 09:31:00 Public message

Announcements

2022-12-22 09:31 Marta Michalska Informacja o wyniku postępowania

08 Wynik postępowani [...].pdf

2022-12-07 11:29 Marta Michalska Informacja z otwarcia ofert

07 Informacja z otwa [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 530