Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 225-647300 „Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w podziale na trzy części”

Deadlines:
Published : 22-11-2022 12:20:00
Placing offers : 19-12-2022 10:00:00
Offers opening : 19-12-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 - SWZ.docx docx 92.8 2022-11-22 12:20:00 Proceeding
01 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 136.5 2022-11-22 12:20:00 Proceeding
02 - Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 58 2022-11-22 12:20:00 Proceeding
03 - Załącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu.docx docx 22.36 2022-11-22 12:20:00 Proceeding
04 - Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy - zmiany DTE.doc doc 234.5 2022-11-22 12:20:00 Proceeding
05 - Załącznik nr 5 - Wykaz zasobu (adresowy) dla 1,2, i 3 części zamówienia.xls xls 550.5 2022-11-22 12:20:00 Proceeding
06 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.77 2022-11-22 12:20:00 Proceeding
07 - nformacja z otwarcia ofert.doc doc 100.5 2022-12-19 13:03:49 Public message
08 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc doc 104 2023-01-03 11:08:22 Public message
09- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 188.57 2023-01-27 09:57:40 Public message

Announcements

2023-01-27 09:57 Małgorzata Metlerska-Majewska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

09- ogłoszenie o udz [...].pdf

2023-01-03 11:08 Małgorzata Metlerska-Majewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

08 - Informacja o wy [...].doc

2022-12-19 13:03 Małgorzata Metlerska-Majewska Informacja z otwarcia ofert

07 - nformacja z otw [...].doc

2022-12-19 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 3.199.923,03 zł brutto, w tym:
dla części 1 - 1.202.028,54 zł brutto,
dla części 2 - 842.772,88 zł brutto,
dla części 3 - 1.155.121,61 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 556