Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 33/WILiŚ/2022, CRZP 300/002/D/22 Dostawa oprzyrządowania i sprzętu do badań geotechnicznych dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Alina Kryczałło
Politechnika Gdańska
Deadlines:
Published : 22-11-2022 10:50:00
Placing offers : 01-12-2022 11:00:00
Offers opening : 01-12-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 162 2022-11-22 10:50:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 901.95 2022-11-22 10:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 476.96 2022-11-22 10:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenia Wykonawcy.pdf pdf 346.15 2022-11-22 10:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 329.97 2022-11-22 10:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 520.42 2022-11-22 10:50:00 Proceeding
Załączniki do SWZ do edycji.zip zip 50.67 2022-11-22 10:50:00 Proceeding
Zapytanie (1) dot. treści SWZ i odpowiedź z podpisem.pdf pdf 364.65 2022-11-24 12:26:31 Public message
Zapytanie (1) dot. treści SWZ i odpowiedź.pdf pdf 543.07 2022-11-24 12:26:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 569.49 2022-12-01 12:26:10 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty z podpisem.pdf pdf 706.16 2022-12-12 09:23:23 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 548.36 2022-12-12 09:23:23 Public message
Ogłoszenie nr 2022_BZP 00506850_01 z dnia 2022-12-20.pdf pdf 110.06 2022-12-20 13:27:51 Public message
Informacja o kwocie na sfinans. zam. z podpisem.pdf pdf 333.37 2022-12-01 11:00:00 Public message
Informacja o kwocie na sfinas. zamówienia.pdf pdf 718.33 2022-12-01 11:00:00 Public message

Announcements

2022-12-20 13:27 Alina Kryczałło Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie nr 2022_B [...].pdf

2022-12-12 09:23 Alina Kryczałło Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-01 12:26 Alina Kryczałło Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-01 11:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-11-24 12:26 Alina Kryczałło Zapytanie dotyczące treści SWZ wraz z wyjaśnieniami

Zapytanie (1) dot. t [...].pdf

Zapytanie (1) dot. t [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 303