Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.20.2022 Renowację kompleksu treningowo – rekreacyjnego stadionu Miejskiego Klubu Sportowego POLONIA Przemyśl

Deadlines:
Published : 22-11-2022 09:56:00
Placing offers : 08-12-2022 09:30:00
Offers opening : 08-12-2022 09:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTY.docx docx 28.58 2022-11-22 09:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 285.04 2022-11-22 09:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODST. WYKL. ORAZ SPEŁN. WAR. UDZ. W POST.docx docx 30.11 2022-11-22 09:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY.docx docx 22.96 2022-11-22 09:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - SOPZ.zip zip 19212.54 2022-11-22 09:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - WYKAZ OSÓB.docx docx 26.08 2022-11-22 09:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - OŚWIADCZENIE Z ART. 117 UST. 4 PZP.docx docx 22.78 2022-11-22 09:56:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - OŚWIADCZENIE PODM. III Z ART. 125 UST. 5.docx docx 26.74 2022-11-22 09:56:00 Proceeding
SWZ - RENOWACJA STADIONU MIEJSKIEGO POLONIA.pdf pdf 464.11 2022-11-22 10:24:48 Proceeding
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1.pdf pdf 354.46 2022-11-25 09:27:55 Public message
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2.pdf pdf 323.92 2022-12-01 14:54:26 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ 1.pdf pdf 261.92 2022-12-01 15:09:08 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 274.16 2022-12-08 10:25:51 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 276.85 2022-12-13 14:35:17 Public message

Announcements

2022-12-13 14:35 Marek Legenc INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-12-08 10:25 Marek Legenc INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-12-08 09:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 391.083,20 zł brutto.
2022-12-01 15:09 Marek Legenc ZMIANA TREŚCI SWZ

ZMIANA TREŚCI SWZ 1. [...].pdf

2022-12-01 14:54 Marek Legenc WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

2022-11-25 09:27 Marek Legenc WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1010