Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 066/2022 Dostawa paliw płynnych w 2023 r. – benzyna bezołowiowa oraz olej napędowy

Deadlines:
Published : 25-11-2022 13:57:00
Placing offers : 05-12-2022 10:00:00
Offers opening : 05-12-2022 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
066_2022 Ogłoszenie nr 2022BZP 0046000201 z dnia 2022-11-25.pdf pdf 136.23 2022-11-25 13:57:00 Proceeding
066_2022 SWZ z załącznikami.zip zip 439.84 2022-11-25 13:57:00 Proceeding
066_2022 Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 30.11.2022.docx docx 79.06 2022-11-30 13:38:24 Public message
066_2022 Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 30.11.2022.pdf pdf 102.45 2022-11-30 13:38:24 Public message
066_2022 informacje z otwarcia ofert.doc doc 80 2022-12-05 11:57:55 Public message
066_2022 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 710.77 2022-12-05 11:57:55 Public message
066_2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 150.9 2022-12-21 13:36:20 Public message
066_2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 96.24 2022-12-21 13:36:20 Public message

Announcements

2022-12-21 13:36 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 21.12.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 „uPzp”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 1 i 2 niniejszego postępowania.

066_2022 Informacja [...].docx

066_2022 Informacja [...].pdf

2022-12-05 11:57 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 05.12.2022 r. Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

066_2022 informacje [...].doc

066_2022 informacje [...].pdf

2022-12-05 10:08 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego kwotę brutto: 342 748,80 PLN, w tym:
- na część I – 141 609,60 PLN
- na część II – 201 139,20 PLN
2022-11-30 13:38 Małgorzata Gorzkiewicz Zamawiający w poniższych plikach umieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

066_2022 Wyjaśnienia [...].docx

066_2022 Wyjaśnienia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 400