Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP-IV.271.35.2022 „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.:” Część 1 zamówienia: „Przebudowa ulicy: Mickiewicza, Morcinka, Lompy i Tylnej w Gorzowie Śląskim”. Część 2 zamówienia: „Przebudowa ulicy Makowej w Gorzowie Śląskim”.

Awatar Pracownika
Marcin Grabowski
Gmina Gorzów Śląski
Deadlines:
Published : 21-11-2022 14:00:00
Placing offers : 02-12-2022 09:00:00
Offers opening : 02-12-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 172.31 2022-11-21 14:00:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).pdf pdf 1989.39 2022-11-21 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy - część 1 zamówienia.pdf pdf 984.07 2022-11-21 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy - część 2 zamówienia.pdf pdf 984.84 2022-11-21 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 1.pdf pdf 1196.16 2022-11-21 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.pdf pdf 795.08 2022-11-21 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Umowa (projekt) do części 1 zamówienia.pdf pdf 1300.27 2022-11-21 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Umowa (projekt) do części 2 zamówienia.pdf pdf 1320.96 2022-11-21 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Szczegółowy opis zamówienia - część 1 zamówienia.7z 7z 1485.47 2022-11-21 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Szczegółowy opis zamówienia - część 2 zamówienia.zip zip 908.43 2022-11-21 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób.pdf pdf 779.19 2022-11-21 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.pdf pdf 850.41 2022-11-21 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby art. 125 ust. 5.pdf pdf 1125.27 2022-11-21 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców - art. 117 ust. 4 ustawy PZP.pdf pdf 819.11 2022-11-21 14:00:00 Proceeding
Załączniki - wersja edytowalna dla Wykonawcy.zip zip 367.86 2022-11-21 14:00:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 819.12 2022-12-02 09:57:00 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 880.68 2022-12-02 13:24:40 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.94 2022-12-22 11:03:05 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 70.17 2022-12-22 11:08:07 Public message

Announcements

2022-12-22 11:08 Marcin Grabowski Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-12-22 11:03 Marcin Grabowski Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-12-02 13:24 Marcin Grabowski Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-12-02 09:57 Marcin Grabowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-02 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 250.000,00 zł brutto, w tym:
Część 1 zamówienia:
„Przebudowa ulicy: Mickiewicza, Morcinka, Lompy i Tylnej w Gorzowie Śląskim” - 150.000,00 zł brutto.
Część 2 zamówienia:
„Przebudowa ulicy Makowej w Gorzowie Śląskim” - 100.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 588