Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IRG.271.85.2022 Kompleksowe zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectw Chabówka, Ponice i Rdzawka w sezonie zimowym 2022-2023” – II postępowanie

Dariusz Makowski
Gmina Rabka-Zdrój
Deadlines:
Published : 21-11-2022 09:01:00
Placing offers : 23-12-2022 10:00:00
Offers opening : 23-12-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_zimowe utrzymanie_II post._IRG.271.85.2022_14.11.2022.docx docx 146.76 2022-11-21 09:01:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 426.3 2022-11-21 09:01:00 Proceeding
Załączniki nr 1_Formularze ofertowe.zip zip 190.19 2022-11-21 09:01:00 Proceeding
notice-1_wysłane w dniu 16.11.2022 r.pdf pdf 168.08 2022-11-21 09:01:02 Proceeding
SWZ_zimowe utrzymanie_II post._IRG.271.85.2022_zmiana 12.12.2022.docx docx 146.93 2022-12-12 11:31:24 Public message
Załączniki do SWZ.zip zip 427.72 2022-12-12 11:31:24 Public message
Załączniki nr 1_Formularze ofertowe_zmiana 12.12.2022.zip zip 191.26 2022-12-12 11:31:24 Public message
ENOTICES_nmakodar (external)-2022-194604-NF14-PL_zmiana_12.12.2022.pdf pdf 87.3 2022-12-12 11:31:24 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_drogi_20.01.2023-sig.pdf pdf 503.05 2023-01-20 14:48:19 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Zaryte_20.01.2023-sig.pdf pdf 504.33 2023-01-20 14:54:14 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Rdzawka_20.01.2023-sig.pdf pdf 503.15 2023-01-20 14:57:26 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Chodniki_20.01.2023-sig.pdf pdf 501.53 2023-01-23 08:05:58 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Słone_20.01.2023-sig.pdf pdf 501.66 2023-01-23 08:09:09 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Chabówka_23.01.2023-sig.pdf pdf 502.7 2023-01-23 11:19:14 Public message

Announcements

2023-01-23 11:19 Dariusz Makowski Rabka-Zdrój, 23.01.2023 r.
Znak sprawy: IRG.271.85.2022

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Rabki – Zdroju, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmian.) informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ww. ustawy w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, pn.: „Kompleksowe zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectw Chabówka, Ponice i Rdzawka w sezonie zimowym 2022-2023” – II postępowanie”, jako najkorzystniejsza została wybrana dla części VII: „Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Chabówka”, oferta nr 1, tj.:
F.H.U. „JURTEX” Teresa Paternoga, ul. Podhalańska 29 b, 34-700 Rabka-Zdrój, cena oferty 129 535,20 zł, czas podstawienia pojazdu 90 minut.
Ilość punktów: cena 60 pkt., czas podstawienia pojazdu 40 pkt., łącznie 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
- Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w SWZ,
- cena ofertowa jest najkorzystniejsza i nie ma charakteru ceny rażąco niskiej,
- cena ofertowa jest wyższa od kwoty jaką planował przeznaczyć Zamawiający ale
z uwagi na konieczność realizacji Zamawiający zwiększył tę kwotę.
W postępowaniu dla części VII złożono 1 ofertę.

Zamawiający
mgr Leszek Świder

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2023-01-23 08:09 Dariusz Makowski Rabka-Zdrój, 23.01.2023 r.
Znak sprawy: IRG.271.85.2022

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Rabki – Zdroju, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmian.) informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ww. ustawy w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, pn.: „Kompleksowe zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectw Chabówka, Ponice i Rdzawka w sezonie zimowym 2022-2023” – II postępowanie”, jako najkorzystniejsza została wybrana dla części III: „Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Słone”, oferta nr 1, tj.:
Firma Usługowa Stanisław Wójciak, ul. Poniatowskiego 118 a, 34-700 Rabka-Zdrój, cena oferty 163 944,00 zł, czas podstawienia pojazdu 60 minut.
Ilość punktów: cena 60 pkt., czas podstawienia pojazdu 40 pkt., łącznie 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
- Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w SWZ,
- cena ofertowa jest najkorzystniejsza i nie ma charakteru ceny rażąco niskiej,
- cena ofertowa jest wyższa od kwoty jaką planował przeznaczyć Zamawiający ale
z uwagi na konieczność realizacji Zamawiający zwiększył tę kwotę.
W postępowaniu dla części III złożono 1 ofertę.

Zamawiający
mgr Leszek Świder

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2023-01-23 08:05 Dariusz Makowski Rabka-Zdrój, 23.01.2023 r.
Znak sprawy: IRG.271.85.2022

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Rabki – Zdroju, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmian.) informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ww. ustawy w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, pn.: „Kompleksowe zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectw Chabówka, Ponice i Rdzawka w sezonie zimowym 2022-2023” – II postępowanie”, jako najkorzystniejsza została wybrana dla części II: „Zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój”, oferta nr 1, tj.:
F.H.U. Kośmider Stanisław Kośmider, ul. Słoneczna 24 b, 34-700 Rabka-Zdrój, cena oferty 496 800,00 zł, czas podstawienia pojazdu 89 minut.
Ilość punktów: cena 60 pkt., czas podstawienia pojazdu 40 pkt., łącznie 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
- Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w SWZ,
- cena ofertowa jest najkorzystniejsza i nie ma charakteru ceny rażąco niskiej,
- cena ofertowa jest wyższa od kwoty jaką planował przeznaczyć Zamawiający ale
z uwagi na konieczność realizacji Zamawiający zwiększył tę kwotę.
W postępowaniu dla części II złożono 1 ofertę.

Zamawiający
mgr Leszek Świder

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2023-01-20 14:57 Dariusz Makowski Rabka-Zdrój, 20.01.2023 r.
Znak sprawy: IRG.271.85.2022

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Burmistrz Rabki – Zdroju, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmian.) informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ww. ustawy w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, pn.: „Kompleksowe zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectw Chabówka, Ponice i Rdzawka w sezonie zimowym 2022-2023” – II postępowanie”, jako najkorzystniejsza została wybrana dla części VI: „Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Rdzawka”, oferta nr 1, tj.:
„RAPACZ” Piotr Rapacz Wykopy Ziemne i Usługi Budowlane Rdzawka 80, 34-700 Rabka-Zdrój, cena oferty 240 000,00 zł, czas podstawienia pojazdu 90 minut.
Ilość punktów: cena 60 pkt., czas podstawienia pojazdu 40 pkt., łącznie 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
- Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w SWZ,
- cena ofertowa jest najkorzystniejsza i nie ma charakteru ceny rażąco niskiej,
- cena ofertowa jest wyższa od kwoty jaką planował przeznaczyć Zamawiający ale
z uwagi na konieczność realizacji Zamawiający zwiększył tę kwotę.
W postępowaniu dla części VI złożono 2 oferty:
1. Oferta nr 1:
„RAPACZ” Piotr Rapacz Wykopy Ziemne i Usługi Budowlane Rdzawka 80, 34-700 Rabka-Zdrój, cena oferty 240 000,00 zł, czas podstawienia pojazdu 90 minut.
Ilość punktów: cena 60 pkt., czas podstawienia pojazdu 40 pkt., łącznie 100 pkt.
2. Oferta nr 2:
Usługi stolarskie Marcin Szczęśniak, 34-745 Spytkowice 575
Cena ofertowa wynosi: 241 000,00 zł, czas podstawienia pojazdu 89 minut.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmian.)

Zamawiający
mgr Leszek Świder

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2023-01-20 14:54 Dariusz Makowski Rabka-Zdrój, 20.01.2023 r.
Znak sprawy: IRG.271.85.2022

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Burmistrz Rabki – Zdroju, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmian.) informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ww. ustawy w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, pn.: „Kompleksowe zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectw Chabówka, Ponice i Rdzawka w sezonie zimowym 2022-2023” – II postępowanie”, jako najkorzystniejsza została wybrana dla części IV: „Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Dzielnicy Zaryte”, oferta nr 1, tj.:
F.H.U. „JURTEX” Teresa Paternoga, ul. Podhalańska 29 b, 34-700 Rabka-Zdrój, cena oferty 103 615,20 zł, czas podstawienia pojazdu 90 minut.
Ilość punktów: cena 60 pkt., czas podstawienia pojazdu 40 pkt., łącznie 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
- Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w SWZ,
- cena ofertowa jest najkorzystniejsza i nie ma charakteru ceny rażąco niskiej,
- cena ofertowa jest wyższa od kwoty jaką planował przeznaczyć Zamawiający ale
z uwagi na konieczność realizacji Zamawiający zwiększył tę kwotę.
W postępowaniu dla części IV złożono 2 oferty:
1. Oferta nr 1:
F.H.U. „JURTEX” Teresa Paternoga, ul. Podhalańska 29 b, 34-700 Rabka-Zdrój, cena oferty 103 615,20 zł, czas podstawienia pojazdu 90 minut.
Ilość punktów: cena 60 pkt., czas podstawienia pojazdu 40 pkt., łącznie 100 pkt.
2. Oferta nr 2:
Usługi stolarskie Marcin Szczęśniak, 34-745 Spytkowice 575
Cena ofertowa wynosi: 198 000,00 zł, czas podstawienia pojazdu 89 minut.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmian.)

Zamawiający
mgr Leszek Świder

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2023-01-20 14:48 Dariusz Makowski Rabka-Zdrój, 20.01.2023 r.
Znak sprawy: IRG.271.85.2022

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Burmistrz Rabki – Zdroju, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmian.) informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ww. ustawy w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, pn.: „Kompleksowe zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectw Chabówka, Ponice i Rdzawka w sezonie zimowym 2022-2023” – II postępowanie”, jako najkorzystniejsza została wybrana dla części I: „Zimowe utrzymanie dróg, poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój”, oferta nr 1, tj.:
Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 46 b, 34-700 Rabka-Zdrój, cena oferty 599 460,00 zł, czas podstawienia pojazdu 90 minut.
Ilość punktów: cena 60 pkt., czas podstawienia pojazdu 40 pkt., łącznie 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
- Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w SWZ,
- cena ofertowa jest najkorzystniejsza i nie ma charakteru ceny rażąco niskiej,
- cena ofertowa jest wyższa od kwoty jaką planował przeznaczyć Zamawiający ale
z uwagi na konieczność realizacji Zamawiający zwiększył tę kwotę.
W postępowaniu dla części I złożono 2 oferty:
1. Oferta nr 1:
Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 46 b, 34-700 Rabka-Zdrój, cena oferty 599 460,00 zł, czas podstawienia pojazdu 90 minut.
Ilość punktów: cena 60 pkt., czas podstawienia pojazdu 40 pkt., łącznie 100 pkt.
2. Oferta nr 2:
KOPEX s.c. Marcin Krupa, Wojciech Sroka, ul. Na Banię 23, 34-700 Rabka-Zdrój, cena oferty 690 012,00 zł, czas podstawienia pojazdu 90 minut.
Ilość punktów: cena 52,13 pkt., czas podstawienia pojazdu 40 pkt., łącznie 92,13 pkt.

Zamawiający
mgr Leszek Świder

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-12-23 11:25 Dariusz Makowski Rabka-Zdrój, dnia 23.12.2022 r.
Znak Sprawy: IRG.271.85.2022

Informacja z otwarcia ofert zgodna z art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmian.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy Pzp, na: „Kompleksowe zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectw Chabówka, Ponice i Rdzawka w sezonie zimowym 2022-2023” – II postępowanie, Zamawiający informuje, iż
w postępowaniu zostały złożone oferty, tj. dla:
1) Części I: Zimowe utrzymanie dróg, poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój”
oferta nr 1:
Zakłady Komunalne Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 46 b, 34-700 Rabka-Zdrój
Cena ofertowa wynosi: 599 460,00 zł, czas podstawienia pojazdu do 90 minut.
oferta nr 2:
KOPEX s.c. Marcin Krupa, Wojciech Sroka, ul. Na Banię 23, 34-700 Rabka-Zdrój
Cena ofertowa wynosi: 690 012,00 zł, czas podstawienia pojazdu 90 minut.

2) Części II: Zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój”
oferta nr 1:
F.H.U. KOŚMIDER Stanisław Kośmider, ul. Słowackiego 24 b, 34-700 Rabka-Zdrój
Cena ofertowa wynosi: 496 800,00 zł, czas podstawienia pojazdu 89 minut.

3) Części III: Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Słone”
oferta nr 1:
Firma Usługowa Stanisław Wójciak, ul. Poniatowskiego 118 a, 34-700 Rabka-Zdrój
Cena ofertowa wynosi: 163 944,00 zł, czas podstawienia pojazdu 60 minut.

4) Części IV: Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Zaryte”
oferta nr 1:
F.H.U. „JURTEX” Teresa Paternoga, ul. Podhalańska 29 b, 34-700 Rabka-Zdrój
Cena ofertowa wynosi: 103 615,20 zł, czas podstawienia pojazdu 90 minut.
oferta nr 2:
Usługi stolarskie Marcin Szczęśniak, 34-745 Spytkowice 575
Cena ofertowa wynosi: 198 000,00 zł, czas podstawienia pojazdu 89 minut.

5) Części V: Zimowe utrzymanie na terenie Sołectwa Ponice”
oferta nr 1:
Usługi Ziemne Adam, Ponice 140, 34-700 Rabka-Zdrój
Cena ofertowa wynosi: 147 600,00 zł, czas podstawienia pojazdu 90 minut.

6) Części VI: Zimowe utrzymanie na terenie Sołectwa Rdzawka”
oferta nr 1:
„RAPACZ” Piotr Rapacz Wykopy Ziemne i Usługi Budowlane, Rdzawka 80, 34-700 Rabka-Zdrój
Cena ofertowa wynosi: 240 000,00 zł, czas podstawienia pojazdu 90 minut.
oferta nr 2:
Usługi stolarskie Marcin Szczęśniak, 34-745 Spytkowice 575
Cena ofertowa wynosi: 241 000,00 zł, czas podstawienia pojazdu 89 minut.

7) Części VII: Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Chabówka”
oferta nr 1:
F.H.U. „JURTEX” Teresa Paternoga, ul. Podhalańska 29 b, 34-700 Rabka-Zdrój
Cena ofertowa wynosi: 129 535,20 zł, czas podstawienia pojazdu 90 minut.

Zamawiający
mgr Leszek Świder
2022-12-23 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę, dla:
1. Część I – Zimowe utrzymanie dróg, poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój - 300 000,00 zł
2. Część II – Zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój - 280 000,00 zł
3. Część III – Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Słone - 110 000,00 zł
4. Część IV – Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Zaryte - 40 000,00 zł
5. Część V – Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Ponice - 70 000,00 zł
6. Część VI – Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Rdzawka - 76 000,00 zł
7. Część VII – Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Chabówka - 47 000,00 zł
2022-12-12 11:31 Dariusz Makowski Znak sprawy: IRG.271.85.2022 Rabka-Zdrój, 12.12.2022 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy postępowania pn.: „Kompleksowe zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectw Chabówka, Ponice i Rdzawka w sezonie zimowym 2022-2023” - II postępowanie Burmistrz Rabki – Zdroju – Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym – działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zmian.) – ustawa Pzp, w związku ze zmianą SWZ, tzn. zmiana terminu realizacji przedmiotu ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert został ustalony na dzień: 23.12.2022 r., godz. 10:00, otwarcie nastąpi w dniu 23.12.2022 r. godz. 10:15, Termin związania oferty upływa w dniu 22.03.2023 r. Zamawiający mgr Leszek Świder

SWZ_zimowe utrzymani [...].docx

Załączniki do SWZ.zi [...].zip

Załączniki nr 1_Form [...].zip

ENOTICES_nmakodar (e [...].pdf

2022-12-12 09:44 Dariusz Makowski The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 822