Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D/Kw-RB.2233.54.2022.PB Wykonanie okresowych przeglądów urządzeń kotłowni na terenie Zakładu Karnego w Barczewie

Przemysław Bilicki
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie Department: Zakład Karny w Barczewie
Deadlines:
Published : 18-11-2022 14:22:00
Placing offers : 25-11-2022 08:00:00
Offers opening : 25-11-2022 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zamawiający zaznacza, iż niniejsze postępowanie jest zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)  zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1.

  1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Otrzymanie w wyniku niniejszego postępowania ofert nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zakład Karny w Barczewie oraz nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy
  2. Zakład Karny w Barczewie zastrzega sobie prawo do:

a.       odstąpienia od zapytania ofertowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny lub przerwania postępowania na każdym etapie,

b.       prowadzenia negocjacji z wybranym/i wykonawcą/ami,

c.        przedłużenia terminu składania ofert,

d.        możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert informując o tym Wykonawców.

  1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zgodnie ze swoim wyborem unieważnić postępowanie lub wybrać kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 89 532 87 23

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Umowa.pdf pdf 773.44 2022-11-18 14:22:00 Proceeding
Zał. nr 1 do umowy.pdf pdf 309.39 2022-11-18 14:22:00 Proceeding
Zał. nr 2 do umowy.pdf pdf 678.93 2022-11-18 14:22:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeglądy okresowe urządzeń kotłowni zakres zgodnie z umową i załacznikiem nr 1 do umowy 1 service Zakład Karny w Barczewie
Klasztorna 7
11-010, Barczewo
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 95% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Cena za roboczo-godzinę czynności wynikających z prac, które będą do zrealizowania po wykonanym przeglądzie lub prac związanych z usunięciem awarii lub naprawy 5% Wartość oferty (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu/dojazdu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki płatności - Przelew 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Okres obowiązywania umowy - Od 01.12.2022 - 31.12.2023. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Gwarancja - 12 miesięcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 240