Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00446598/01 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Biecz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Published : 18-11-2022 14:12:00
Placing offers : 28-11-2022 10:00:00
Offers opening : 28-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 168.37 2022-11-18 14:12:00 Proceeding
zal. 3-swz -oswiadczenie.docx docx 14.91 2022-11-18 14:12:00 Proceeding
zal. 4-swz - zobowiazanie inny podmiot.doc doc 18 2022-11-18 14:12:00 Proceeding
zal-nr-1-SWZ.xls xls 125.5 2022-11-18 14:12:00 Proceeding
zal-nr-2-oferta.SWZ.doc doc 37.5 2022-11-18 14:12:00 Proceeding
zal-nr-5-wykaz dostaw.odt odt 13.89 2022-11-18 14:12:00 Proceeding
zał. nr 6 - istotne postanowienia umowne.pdf pdf 839.23 2022-11-18 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ - Formularz cenowy.doc doc 50.5 2022-11-18 14:12:00 Proceeding
SWZ - dostawa energii.pdf pdf 960.02 2022-11-18 14:12:00 Proceeding
unieważanienie postępowania.pdf pdf 66.35 2022-11-29 10:38:16 Public message

Announcements

2022-11-29 10:38 Magdalena Lenard Unieważnienie postępowania.

unieważanienie postę [...].pdf

2022-11-28 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę 580.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 361