Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/28/22 USŁUGA JEDNEGO OŚRODKA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Deadlines:
Published : 18-11-2022 10:16:00
Placing offers : 19-12-2022 12:00:00
Offers opening : 19-12-2022 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS223-637372-pl.pdf pdf 106.25 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Zał. nr 4.4_SWZ _Wykaz usług.docx docx 67.19 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Zał. nr 4.5 _SWZ_Wykaz osób.d.docx docx 66.51 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Zał. nr 4.6 _SWZ_Opis obiektu wzór.d.docx docx 68.58 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Zał. nr 6_SWZ_Wymagania dot. cz. meryt. oferty.d.docx docx 73.28 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Załącznik A do OPZ.docx docx 4218.4 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
SWZ.2_ORKZP.docx docx 113.99 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Zał. nr 3_ SWZ_Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 68.46 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Zał. nr 4.2 _SWZ _Oświadczenie o grupie kapitałowej.d.docx docx 68.66 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Zał. nr 2_SWZ_formularz cenowy.d.docx docx 78.13 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Zał nr 1_OPZ.2.docx docx 4131.33 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Zał. nr 4.3._SWZ_Oświadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia.d.docx docx 74.5 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Zał. nr 4.3._SWZ_Oświadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia.d.pdf pdf 274.57 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Zał. nr 4.4_SWZ _Wykaz usług.pdf pdf 181.64 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Zał. nr 4.5 _SWZ_Wykaz osób.d.pdf pdf 239.09 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Zał. nr 4.6 _SWZ_Opis obiektu wzór.d.pdf pdf 214.85 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
SWZ.2_ORKZP.pdf pdf 450.25 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Zał nr 1_OPZ.2.pdf pdf 1565.91 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Zał. nr 2_SWZ_formularz cenowy.d.pdf pdf 377.14 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Zał. nr 3_ SWZ_Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.pdf pdf 193.14 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Zał. nr 4.2 _SWZ _Oświadczenie o grupie kapitałowej.d.pdf pdf 248.31 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Zał. nr 6_SWZ_Wymagania dot. cz. meryt. oferty.d.pdf pdf 247.8 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Załącznik A do OPZ.pdf pdf 3732.73 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Zał. nr 4.1_SWZ_JEDZ.doc doc 261.5 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
Zał. nr 4.1_SWZ_JEDZ.pdf pdf 453.18 2022-11-18 10:16:00 Proceeding
informacja_o_zmianie_SWZ.docx docx 56.09 2022-11-29 10:13:36 Proceeding
informacja_o_zmianie_SWZ.pdf pdf 137.59 2022-11-29 10:13:41 Proceeding
Zał. nr 5_SWZ_Umowa.zm.pdf pdf 349.47 2022-11-29 10:16:16 Proceeding
Zał. nr 5_SWZ_Umowa.zm.docx docx 100.17 2022-11-29 10:16:19 Proceeding
Zał. nr 5_SWZ_Umowa.d.docx docx 97.52 2022-11-29 10:21:29 Proceeding
Zał. nr 5_SWZ_Umowa.d.pdf pdf 343.48 2022-11-29 10:21:38 Proceeding
odpowiedz_na_pytanie_1.pdf pdf 145.51 2022-12-02 11:46:55 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 153.72 2022-12-21 08:53:34 Public message
infromacja_o_odrzuceniu_i_unieważnieniu.pdf pdf 131.22 2022-12-21 14:00:43 Public message

Announcements

2022-12-21 14:00 Agnieszka Kaszuba Szanowni Państwo,

Zamawiający publikuje informację o odrzuceniu oferty złożonej w postępowaniu oraz o unieważnieniu postępowania. Treść informacji znajduje się w załączonym pliku.

Z poważaniem,

infromacja_o_odrzuce [...].pdf

2022-12-21 08:53 Agnieszka Kaszuba Szanowni Państwo,

Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert. Treść informacji znajduje się w załączonym pliku.

z poważaniem,

informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1250