Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-116/22 W.Sz.Z:TZ-280-116/22 Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 16 zadań

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 18-11-2022 09:08:00
Placing offers : 19-12-2022 09:30:00
Offers opening : 19-12-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
116- 22 SWZ dostawa wyrobów medycznych - 16 zadań.doc doc 772 2022-11-18 09:08:00 Proceeding
116- 22 SWZ dostawa wyrobów medycznych - 16 zadań.pdf pdf 1875.32 2022-11-18 09:08:00 Proceeding
JEDZ 116-22.doc doc 271 2022-11-18 09:08:00 Proceeding
Załaczniki SWZ 116-22.xlsx xlsx 61.21 2022-11-18 09:08:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 360.59 2022-11-18 09:08:00 Proceeding
116-22 pytania i odpowiedzi.pdf pdf 1031.64 2022-12-12 13:51:05 Public message
Zmodyfikowany Załącznik Nr 2-15.xlsx xlsx 11.8 2022-12-12 13:51:05 Public message
116-22 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 113.88 2022-12-19 10:50:40 Public message
116-22 informacja o wyborze ofert.pdf pdf 688.45 2023-01-13 08:05:49 Public message

Announcements

2023-01-13 08:05 Anna Wutrych-Krajewska Informacja o wyborze ofert.

116-22 informacja o [...].pdf

2022-12-19 10:50 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z otwarcia ofert.

116-22 informacja z [...].pdf

2022-12-19 09:30 Buyer message Wartość szacunkowa net dla poszczególnych zadań.
Zadanie Nr 1 - 89.560,00 zł
Zadanie Nr 2 - 103.109,50 zł
Zadanie Nr 3 - 48.750,00 zł
Zadanie Nr 4 - 70.989,00 zł
Zadanie Nr 5 - 88.200,00 zł
Zadanie Nr 6 - 44.448,00 zł
Zadanie Nr 7 - 12.000,00 zł
Zadanie Nr 8 - 15.010,00 zł
Zadanie Nr 9 - 291.100,00 zł
Zadanie Nr 10 - 59.000,00 zł
Zadanie Nr 11 - 787.500,00 zł
Zadanie Nr 12 - 39.000,00 zł
Zadanie Nr 13 - 253.991,00 zł
Zadanie Nr 14 - 170.701,00 zł
Zadanie Nr 15 - 128.272,86 zł
Zadanie Nr 16 - 660.000,00 zł
2022-12-12 13:51 Anna Wutrych-Krajewska Pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją Załącznika Nr 2/15

116-22 pytania i odp [...].pdf

Zmodyfikowany Załącz [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1125