Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4/2022 „Sprzątanie i utrzymanie terenów zewnętrznych oraz wewnętrznych wraz z pielęgnacją terenów zielonych przy obiektach będących w administracji „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 17-11-2022 17:12:00
Placing offers : 25-11-2022 10:00:00
Offers opening : 25-11-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 129.94 2022-11-17 17:12:00 Proceeding
OPZ załącznik nr 1 do SWZ.pdf pdf 135.25 2022-11-17 17:12:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4.2022.pdf pdf 400.99 2022-11-17 17:12:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK 10A i 10B.xlsx xlsx 13.22 2022-11-17 17:12:00 Proceeding
załącznik nr 5 wzór umowy.pdf pdf 158.81 2022-11-17 17:12:00 Proceeding
Załączniki nr 2,3,4,6,7,8,9,11.docx docx 43.79 2022-11-17 17:12:00 Proceeding
Kwota przeznaczona.pdf pdf 109.76 2022-11-25 10:08:36 Public message
Informacja z otwarcia 25.11.2022.pdf pdf 118.21 2022-11-25 19:35:26 Public message
Wynik postępowania (3).pdf pdf 118.72 2022-12-06 18:34:42 Public message

Announcements

2022-12-06 18:34 Mariusz Mirowski Wynik postępowania

Wynik postępowania ( [...].pdf

2022-11-25 19:35 Mariusz Mirowski Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-25 10:08 Mariusz Mirowski Kwota przeznaczona na realizację zamówienia

Kwota przeznaczona.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 266