Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-8/2022 Leasing z dostawa nowego pojazdu typu śmieciarka na podwoziu trzyosiowym.

Karolina Smolnicka
INTERPROMEX Spółka z o.o.
Deadlines:
Published : 17-11-2022 12:33:00
Placing offers : 25-11-2022 12:00:00
Offers opening : 25-11-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 83.87 2022-11-17 12:33:00 Proceeding
Załącznik do swz ZP-8-2022.docx docx 52.32 2022-11-17 12:33:00 Proceeding
SWZ ZP-8-2022 .pdf pdf 7897.66 2022-11-17 12:33:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie - I.pdf pdf 277.68 2022-11-18 11:08:18 Public message
Pytania i odpowiedzi - II.pdf pdf 1144.47 2022-11-21 13:46:57 Public message
Pytania i odpowiedzi - III.pdf pdf 260.14 2022-11-21 13:47:26 Public message
Pytania i odpowiedzi -IV.pdf pdf 347.75 2022-11-21 13:48:41 Public message
Sprostowanie Zamawiajacego do odpowierdzi nr II.pdf pdf 1151.3 2022-11-21 14:41:56 Public message
Sprostowanie Zamawiającego do odpowiedzi nr III.pdf pdf 263.17 2022-11-21 14:42:41 Public message
Odpowiedź na pytania V.pdf pdf 236.32 2022-11-21 14:43:23 Public message
Odowiedź na pytania - VI.pdf pdf 466.87 2022-11-22 10:35:45 Public message
Odpowiedź na pytania VII.pdf pdf 1191.75 2022-11-22 13:51:18 Public message
Odpowiedź na pytania - VIII.pdf pdf 1937.96 2022-11-22 13:51:49 Public message
Odpowiedź na pytania IX.pdf pdf 226.35 2022-11-22 13:52:27 Public message
Sprostowanie Zamawiającego do udzielonych odpowiedzi - VIII.pdf pdf 239.2 2022-11-22 15:04:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 325.46 2022-11-25 14:31:52 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania ZP-8-2022.pdf pdf 331.58 2022-12-01 11:52:30 Public message

Announcements

2022-12-01 11:52 Karolina Smolnicka Informacja o unieważnieniu postępowania ZP-8/2022

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-11-25 14:31 Karolina Smolnicka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-25 12:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 1 084 000,00 zł brutto
2022-11-22 15:04 Karolina Smolnicka Sprostowanie Zamawiającego do odpowiedzi - VIII

Sprostowanie Zamawia [...].pdf

2022-11-22 13:52 Karolina Smolnicka Odpowiedź na pytania -IX

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2022-11-22 13:51 Karolina Smolnicka odpowiedź na pytania VIII

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2022-11-22 13:51 Karolina Smolnicka Odpowiedź na pytania - VII

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2022-11-22 10:35 Karolina Smolnicka Odpowiedź na pytania - VI

Odowiedź na pytania [...].pdf

2022-11-21 14:43 Karolina Smolnicka Odpowiedź na pytania - V

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2022-11-21 14:42 Karolina Smolnicka SPROSTOWANIE Zamawiającego do udzielonych odpowiedzi - III

Sprostowanie Zamawia [...].pdf

2022-11-21 14:41 Karolina Smolnicka SPROSTOWANIE Zamawiającego do udzielonych odpowiedzi nr II

Sprostowanie Zamawia [...].pdf

2022-11-21 13:48 Karolina Smolnicka Odpowiedź na pytania - IV

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-11-21 13:47 Karolina Smolnicka Odpowiedź na pytania - III

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-11-21 13:46 Karolina Smolnicka Odpowiedź na pytania - II

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-11-18 11:08 Karolina Smolnicka Odpowiedź na pytania - I

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 497