Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CRZP/308/009/D/22. Dostawa aparatury badawczej i przyrządów pomiarowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Agnieszka Parzewska
Politechnika Gdańska
Deadlines:
Published : 17-11-2022 10:11:00
Placing offers : 28-11-2022 10:00:00
Offers opening : 28-11-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2022BZP 0044333301 z dnia 2022-11-17.pdf pdf 150.65 2022-11-17 10:11:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 491.8 2022-11-17 10:11:00 Proceeding
Załacznik nr 2I-II do SWZ formularz rzeczowo-cenowy.zip zip 177.71 2022-11-17 10:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ ppu.pdf pdf 485.73 2022-11-17 10:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 306.31 2022-11-17 10:11:00 Proceeding
Załączniki nr 1, 3 do SWZ.zip zip 184.09 2022-11-17 10:11:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2022BZP 0044802401 z dnia 2022-11-21.pdf pdf 43.01 2022-11-21 09:16:24 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ ppu modyfikacja.pdf pdf 487.88 2022-11-21 09:16:24 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 328.76 2022-11-21 09:16:24 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ po zmianach - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 307.1 2022-11-24 12:58:31 Public message
zapytania i odpowiedzi oraz zmiana tresci SWZ1.pdf pdf 401.1 2022-11-24 12:58:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 221.22 2022-11-28 10:38:10 Public message
platforma wybor oferty cz 2.pdf pdf 480.26 2022-11-28 12:28:44 Public message
platforma wybor oferty cz. 1.pdf pdf 481.13 2022-11-28 13:51:51 Public message
Kwota przeznaczona na realizację.pdf pdf 203.97 2022-11-28 10:00:00 Public message

Announcements

2022-11-28 13:51 Agnieszka Parzewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1.

platforma wybor ofer [...].pdf

2022-11-28 12:28 Agnieszka Parzewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2.

platforma wybor ofer [...].pdf

2022-11-28 10:38 Agnieszka Parzewska Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.11.2022r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-28 10:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE
JAKĄ ZAMAWIAJACY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA


Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.) pn. „Dostawa aparatury badawczej i przyrządów pomiarowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej” CRZP/308/009/D/22, ZP/69/WETI/22.

Działając na podst. art. 222 pkt. 4) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:

Część 1: Kwadropulowy spektrometr masowy z chromatografem GC – 280 000,00 PLN.
Część 2: Przepływomierz Coriolisa – 100 000,00 PLN.

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2022-11-24 12:58 Agnieszka Parzewska Zapytania i wyjaśnienia z dnia 24.11.2022r.

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

zapytania i odpowied [...].pdf

2022-11-21 09:16 Agnieszka Parzewska Zmiana SWZ.

Ogłoszenie nr 2022BZ [...].pdf

Załącznik nr 4 do SW [...].pdf

Zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 319