Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DPS.ORA.3430.2.2022 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach

Zamówienia Publiczne
Dom Pomocy Społecznej w Psarach
Deadlines:
Published : 28-11-2022 13:55:00
Placing offers : 07-12-2022 08:30:00
Offers opening : 07-12-2022 08:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1) Ogłoszenie.pdf pdf 213.24 2022-11-28 13:55:00 Proceeding
2) SWZ.pdf pdf 255.94 2022-11-28 13:55:00 Proceeding
3) Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 30.35 2022-11-28 13:55:00 Proceeding
4) Zał.1 do Formularza oferty.docx docx 20.82 2022-11-28 13:55:00 Proceeding
5) Zał 2. do Formularza oferty.docx docx 28.7 2022-11-28 13:55:00 Proceeding
6) Zał. 3 do Formularza oferty.docx docx 16.83 2022-11-28 13:55:00 Proceeding
7) Zał. 4 do Formularza oferty.docx docx 16.74 2022-11-28 13:55:00 Proceeding
8) Zał. 5 do Formularza oferty.docx docx 25.28 2022-11-28 13:55:00 Proceeding
9) Zał. 6 do Formularza oferty.docx docx 15.54 2022-11-28 13:55:00 Proceeding
10) Zał. 7 do Formularza oferty.docx docx 15 2022-11-28 13:55:00 Proceeding
11) Zał. 8 do Formularza oferty.docx docx 15.6 2022-11-28 13:55:00 Proceeding
12) Zał. 9 do Formularza oferty.docx docx 48.94 2022-11-28 13:55:00 Proceeding
13) Zał. 10 do Formularza oferty.docx docx 17.09 2022-11-28 13:55:00 Proceeding
14) Zał. 11 do Formularza oferty.docx docx 15.36 2022-11-28 13:55:00 Proceeding
15) Zał. 12 do Formularza oferty.docx docx 16.12 2022-11-28 13:55:00 Proceeding
16) Zał. 13 do Formularza oferty.docx docx 16.87 2022-11-28 13:55:00 Proceeding
17) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu.doc doc 47 2022-11-28 13:55:00 Proceeding
18) Załącznik nr 3 - Zobowiazanie podmiotow trzecich do oddania do dyspozycji niezbednych zasobów.doc doc 43 2022-11-28 13:55:00 Proceeding
19) Załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf pdf 95.63 2022-11-28 13:55:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.pdf pdf 122.3 2022-12-07 13:03:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 100.75 2022-12-15 10:43:21 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 132.45 2022-12-19 10:33:24 Public message

Announcements

2022-12-19 10:33 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-15 10:43 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - dostawa jaj kurzych

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-07 13:03 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-07 08:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 960.000,00 zł brutto
Część I - 115.000,00 zł brutto
Część II – 212.000,00 zł brutto
Część III – 70.000,00 zł brutto
Część IV – 57.000,00 zł brutto
Część V – 153.000,00 zł brutto
Część VI – 87.000,00 zł brutto
Część VII – 29.000,00 zł brutto
Część VIII – 26.000,00 zł brutto
Część IX – 168.000,00 zł brutto
Część X – 11.000,00 zł brutto
Część XI – 5.500,00 zł brutto
Część XII – 1.500,00 zł brutto
Część XIII – 25.000,00 zł brutto
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia środków finansowych pomiędzy częściami.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 614