Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZAZ.251.1.2022 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SZTUMIE NA 2023 ROK

Deadlines:
Published : 16-11-2022 21:57:00
Placing offers : 28-11-2022 09:00:00
Offers opening : 28-11-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 200.34 2022-11-16 21:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1375.97 2022-11-16 21:57:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do SWZ od A1 do A5 OPZ.xls xls 99 2022-11-16 21:57:00 Proceeding
ZAŁ. B. DO SWZ PROJEKT UMOWY.docx.pdf pdf 856.11 2022-11-16 21:57:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.zip zip 122.93 2022-11-16 21:57:00 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 176.91 2022-11-28 10:01:04 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 188.58 2022-11-28 10:53:18 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 701.76 2022-12-12 07:34:09 Public message

Announcements

2022-12-12 07:34 Wioletta Skok ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie zgodnie z art. 253 ust1 pkt 1) Ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Pzp publikuje zawiadomienie o dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert
na realizację zadania: „Dostawa artykułów spożywczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2023 rok”, w poszczególnych częściach zadania. Szczegółowe informacje zawiera załącznik do niniejszego komunikatu.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-28 10:53 Wioletta Skok Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-28 10:01 Wioletta Skok Informacja o kwocie

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 444