Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IM.RZP.271.6.1.371.43.2022 Wykonawcy robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena (LBO)”

Violetta Piwońska
Urząd Miasta Legnica Department: Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica
Deadlines:
Published : 16-11-2022 15:07:00
Placing offers : 01-12-2022 11:00:00
Offers opening : 01-12-2022 11:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_BZP.pdf pdf 138.37 2022-11-16 15:07:00 Proceeding
Rozdzial1_SWZ_Formularz_oferty.pdf pdf 724.88 2022-11-16 15:07:00 Proceeding
Rozdzial2_SWZ_IDW_z_załacznikami.zip zip 131.83 2022-11-16 15:07:00 Proceeding
Rozdzial3_projekt_umowy_z_załącznikami.zip zip 62.42 2022-11-16 15:07:00 Proceeding
Rozdzial4_Dokumentacja.zip zip 15781.8 2022-11-16 15:07:00 Proceeding
Strona_tytułowa.pdf pdf 269.47 2022-11-16 15:07:00 Proceeding
uniewaznienie.pdf pdf 51.67 2022-12-01 13:30:18 Public message
uniewaznienie zloty floren.pdf pdf 243.78 2022-12-07 09:34:45 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania BZP.pdf pdf 52.4 2023-01-17 10:30:27 Public message

Announcements

2023-01-17 10:30 Iwona Milewska Ogłoszenie o wyniku postępowania-unieważnienie_BZP.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-12-07 09:34 Magdalena Widurska informacja z unieważnienia postępowania-poprawny plik

uniewaznienie zloty [...].pdf

2022-12-01 13:30 Magdalena Widurska unieważnienie postępowania

uniewaznienie.pdf

2022-12-01 11:00 Buyer message Zamierzenie - 251.000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 542