Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.14.2022 „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki” w formule Zaprojektuj - Wybuduj

Aneta Tyniec
Gmina Łagiewniki
Deadlines:
Published : 16-11-2022 14:56:00
Placing offers : 20-12-2022 10:00:00
Offers opening : 20-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PFU.zip zip 59182.24 2022-11-16 14:56:00 Proceeding
SWZ i załączniki.zip zip 847.49 2022-11-16 14:56:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.42 2022-11-16 14:56:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 41.82 2022-11-23 15:01:25 Proceeding
Aktualne PFU oczyszczalnia Łagiewniki po zmianie 23.11.2022.pdf pdf 1881.64 2022-11-23 15:01:32 Proceeding
SWZ Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni zmiana 23.11.2022.pdf pdf 646.72 2022-11-23 15:01:39 Proceeding
Informacja o zmianie SWZ, terminy oczyszczalnia.pdf pdf 315.73 2022-11-23 15:01:45 Proceeding
Wyjasnienia nr 1.pdf pdf 1058.09 2022-11-23 14:54:50 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 41.82 2022-11-23 15:04:06 Public message
Informacja o zmianie SWZ, terminy oczyszczalnia.pdf pdf 315.73 2022-11-23 15:04:06 Public message
SWZ Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni zmiana 23.11.2022.pdf pdf 646.72 2022-11-23 15:04:06 Public message
Aktualne PFU oczyszczalnia Łagiewniki po zmianie 23.11.2022.pdf pdf 1881.64 2022-11-23 15:04:06 Public message
Wyjaśnienie nr 2.pdf pdf 257.65 2022-12-14 15:22:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 283.37 2022-12-20 12:25:56 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 252.46 2022-12-21 14:30:53 Public message

Announcements

2022-12-21 14:30 Aneta Tyniec Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-12-20 12:25 Aneta Tyniec Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-20 10:00 Buyer message 11.435.874,57 zł brutto
2022-12-14 15:22 Aneta Tyniec Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 2.pdf

2022-11-23 15:04 Aneta Tyniec Wszyscy wykonawcy.
Informacja o zmianie SWZ i terminu składania ofert oraz aktualne PFU.

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Informacja o zmianie [...].pdf

SWZ Modernizacja ocz [...].pdf

Aktualne PFU oczysz [...].pdf

2022-11-23 14:54 Aneta Tyniec Wyjaśnienia nr 1

Wyjasnienia nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1035