Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.121.2022 PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 1 C W ZŁOTOWIE

Grzegorz Bąbiński
Urząd Miejski w Złotowie
Deadlines:
Published : 16-11-2022 13:59:00
Placing offers : 01-12-2022 11:00:00
Offers opening : 01-12-2022 11:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08dac7c9-3196-8f94-0908-d80012706384.pdf pdf 91.99 2022-11-16 13:59:11 Proceeding
SWZ + zał.zip zip 83258.22 2022-11-16 13:59:38 Proceeding
Inf. o maks. kwocie na realizację zamówienia.doc doc 942.5 2022-11-30 10:18:54 Public message
Inf. o maks. kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 270.13 2022-11-30 10:18:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert ostatecznych.doc doc 949 2022-12-01 14:29:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert ostatecznych.pdf pdf 313.97 2022-12-01 14:29:06 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.doc doc 945 2022-12-02 09:28:50 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 678.24 2022-12-02 09:28:50 Public message

Announcements

2022-12-02 09:28 Grzegorz Bąbiński Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (w załączeniu)

Zawiadomienie o unie [...].doc

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-12-01 14:29 Grzegorz Bąbiński Informacja z otwarcia ofert ostatecznych (w załączeniu)

Informacja z otwarci [...].doc

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-30 10:18 Grzegorz Bąbiński Informacja o kwocie na realizację zamówienia (w załączeniu)

Inf. o maks. kwocie [...].doc

Inf. o maks. kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 356