Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 37/2022 Usługa mechanicznego odśnieżania: dróg, ulic i parkingów na terenie miasta Koszalina, równiarką samojezdną w okresie zimowym od 01 listopada 2022 roku do 31 marca 2023 roku

Deadlines:
Published : 16-11-2022 12:05:00
Placing offers : 21-11-2022 13:00:00
Offers opening : 21-11-2022 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub :


Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami

jest: Agnieszka Okraska-Brzozowska

Nr telefonu/fax.: 94-348-44-65

E-mail: agnieszka.okraska-brzozowska@pgkkoszalin.pl


- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SOPZ AZ 2022-23- Równiarka.pdf pdf 508.04 2022-11-16 12:05:00 Proceeding
Formularz ofertowy - równiarka.pdf pdf 213.34 2022-11-16 12:05:00 Subject of the order
Umowa AZ 2022-23- równiarka - cz.VI.pdf pdf 825.71 2022-11-16 12:05:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zadanie nr 1 R -

Formularz ofertowy - [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - od 01 listopada 2022 roku do 31 marca 2023 roku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Wzór umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Umowa AZ 2022-23- ró [...].pdf

(0)
5 Potwierdzenie wpłaty wadium - Wykonawca przystępujący do zamówienia jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 300,00 złotych (trzysta złotych 00/100) (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 245