Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSS.271.7.2022 Świadczenie usług cateringowych dla placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gostyń w okresie od dnia 02.01.2023 r. do dnia 23.06.2023 r.

Marta Szymańska
Gmina Gostyń
Deadlines:
Published : 25-11-2022 13:48:00
Placing offers : 05-12-2022 11:00:00
Offers opening : 05-12-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.17 2022-11-25 13:48:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 254.47 2022-11-25 13:48:00 Proceeding
zał. 1 do SWZ Formularz ofertowy.doc doc 84.5 2022-11-25 13:48:00 Proceeding
zał. 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wyklucze.doc doc 43 2022-11-25 13:48:00 Proceeding
zał. 3 do SWZ - Wykaz usług.doc doc 47 2022-11-25 13:48:00 Proceeding
zał. 4 do SWZ Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 48 2022-11-25 13:48:00 Proceeding
zał. 5 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 349.4 2022-11-25 13:48:00 Proceeding
zał. 6 do SWZ Zobowiązanie.doc doc 46 2022-11-25 13:48:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 661.56 2022-12-05 12:21:28 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert 1.pdf pdf 440.46 2022-12-19 15:08:39 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu V cz. postępowania 1.pdf pdf 415.48 2022-12-19 15:09:15 Public message

Announcements

2022-12-19 15:09 Marta Szymańska Informacja o unieważnieniu V części postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-12-19 15:08 Marta Szymańska Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w częściach I, II, III, IV i VI postępowania

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-05 12:21 Marta Szymańska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-05 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia następujące kwoty:
Część I: 270.000,00 zł.,
Część II: 200.000,00 zł.,
Część III: 138.000,00 zł.,
Część IV: 9.500,00 zł.,
Część V: 3.500,00 zł.,
Część VI: 63.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 479