Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/66/2022 Zdjęcie blokad oddawania energii do sieci dla istniejących instalacji fotowoltaicznych

Deadlines:
Published : 16-11-2022 12:10:00
Placing offers : 30-11-2022 09:00:00
Offers opening : 30-11-2022 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do przedstawienie oferty na zdjęcie blokad oddawania energii do sieci dla istniejących instalacji fotowoltaicznych:


˗ SUW LIS ul. Nad Prosną 28-34, Kalisz - 182 kWp;
˗ Obiekty przy ul. Nowy Świat 2a, Kalisz - 76 kWp.


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D132 Regulamin Porządkowy PWiK - załącznik nr 3.docx docx 130.95 2022-11-16 12:10:00 Proceeding
Umowa - załącznik nr 2 16.11.2022r..docx docx 45.02 2022-11-16 12:10:00 Proceeding
WP + Umowa Nad Prosną.pdf pdf 4976.65 2022-11-16 12:10:00 Proceeding
WP + Umowa Nowy Świat.pdf pdf 5277.67 2022-11-16 12:10:00 Proceeding
załączniki nr 4 - 7 15.11.2022r..docx docx 39.32 2022-11-16 12:10:00 Proceeding
Zapytanie Ofertowe 16.11.2022r..docx docx 36.59 2022-11-16 12:10:00 Proceeding
formularz ofertowy- załącznik nr 1 16.11.2022r..docx docx 28.6 2022-11-16 12:10:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zdjęcie blokad oddawania energii do sieci dla istniejących instalacji fotowoltaicznych ˗ SUW LIS ul. Nad Prosną 28-34, Kalisz - 182 kWp 1 service - (0)
2 Zdjęcie blokad oddawania energii do sieci dla istniejących instalacji fotowoltaicznych ˗ Obiekty przy ul. Nowy Świat 2a, Kalisz - 76 kWp 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury końcowej jest obustronne podpisanie protokołu końcowego prac. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin rozpoczęcia prac: data podpisania umowy jest jednocześnie datą rozpoczęcia prac. Czas realizacji kompletnego zadania z projektem, dostawą urządzeń, montażem, uruchomieniem, testami i badaniami oraz zatwierdzeniem instrukcji współpracy przez służby Energa-Operator do 30.06.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - min. 60 miesięcy na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty odbioru prac. (0)
(0)

The number of page views: 235