Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CRZP/297/009/D/22 Dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Olga Warszewska
Politechnika Gdańska
Deadlines:
Published : 15-11-2022 15:21:00
Placing offers : 16-12-2022 10:00:00
Offers opening : 16-12-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS220-632396-pl.pdf pdf 158.44 2022-11-15 15:21:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ CRZP 297.pdf pdf 859.78 2022-11-15 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1, 2 I-III do SWZ Oferta Formularz rzeczowo cenowy wersja edytowalna.zip zip 180.33 2022-11-15 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3I-III do SWZ Projektowane postanowienia umowy dla Części 1-3 .pdf pdf 251.5 2022-11-15 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4I-III do SWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 - 3.pdf pdf 460.77 2022-11-15 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Jednolity europejski dokument zamówienia JEDZ ESPD.zip zip 86.82 2022-11-15 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Grupa kapitałowa.pdf pdf 311.58 2022-11-15 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dot. aktualności informacji zawartych w JEDZ.pdf pdf 339.54 2022-11-15 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.pdf pdf 544.06 2022-11-15 15:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4I-III do SWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 - 3 po modyfikacji z dnia 17 11 2022.pdf pdf 461.59 2022-11-17 15:38:17 Public message
zapytania i odpowiedzi do treści SWZ zmiana treści SWZ.pdf pdf 490.95 2022-11-17 15:38:17 Public message
Zapytania i odpowiedzi do treści SWZ z dnia 23 11 2022.pdf pdf 636.89 2022-11-23 15:15:17 Public message
Sprostowanie 2022-OJS229-659094-pl.pdf pdf 66.84 2022-11-28 10:27:15 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 28 11 2022.pdf pdf 528.94 2022-11-28 10:27:15 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty po modyfikacji z dnia 28 11 2022.zip zip 32.55 2022-11-28 10:27:15 Public message
Załącznik nr 4I-III do SWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 - 3 po modyfikacji z dnia 17 11 2022 i 01 12 2022.pdf pdf 464.28 2022-12-01 13:32:39 Public message
Zapytania i odpowiedzi zmiana treści SWZ z dnia 01 12 2022.pdf pdf 502.45 2022-12-01 13:32:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 266.18 2022-12-16 12:33:13 Public message
Strona postępowania informacja o wyborze oferty cz 1 3.pdf pdf 515.01 2022-12-22 12:52:19 Public message
Strona postępowania informacja o wyborze oferty cz 2.pdf pdf 509.57 2023-01-04 11:34:31 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023-OJS017-048160-pl.pdf pdf 172.33 2023-01-24 08:54:29 Public message

Announcements

2023-01-24 08:54 Olga Warszewska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-01-04 11:34 Olga Warszewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 2: Dostawa serwerów dla KSME

Strona postępowania [...].pdf

2022-12-22 12:52 Olga Warszewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 Dostawa serwerów, przełącznika sieciowego i zasilacza awaryjnego dla KIMIA oraz części 3 Dostawa serwerów z akcesoriami dla KSTI.

Strona postępowania [...].pdf

2022-12-16 12:33 Olga Warszewska Informacja z otwarcia ofert 16.12.2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-16 10:00 Buyer message Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
CRZP/297/009/D/22, ZP/67/WETI/22
Gdańsk, dnia 15.11.2022 r.
INFORMACJA O KWOCIE
JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. – dalej ustawa Pzp) pn.: „Dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”
Działając na podst. art. 222 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:
Część 1: Dostawa serwerów, przełącznika sieciowego i zasilacza awaryjnego dla KIMIA – 140.000,00 PLN
Część 2: Dostawa serwerów dla KSME – 241.000,00 PLN
Część 3: Dostawa serwerów z akcesoriami dla KSTI – 112.000,00 PLN
2022-12-01 13:32 Olga Warszewska Pytania, wyjaśnienia, zmiana treści SWZ, Załącznik nr 4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji z dnia 01.12.2022 r.

Załącznik nr 4I-III [...].pdf

Zapytania i odpowied [...].pdf

2022-11-28 10:27 Olga Warszewska Zmiana treści SWZ, Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty - po modyfikacji z dnia 28.11.2022 r., Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2022/S 229-659094

Sprostowanie 2022-OJ [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].zip

2022-11-23 15:15 Olga Warszewska Pytania i wyjaśnienia treści SWZ z dnia 23.11.2022 r.

Zapytania i odpowied [...].pdf

2022-11-17 15:38 Olga Warszewska Pytania i wyjaśnienia treści SWZ, Zmiana treści SWZ, Załącznik nr 4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji z dnia 17.11.2022 r.

Załącznik nr 4I-III [...].pdf

zapytania i odpowied [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 792