Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZG.270.1.13.2022 Działania środowiskowe związane z czynną ochroną głuszca na terenie Nadleśnictwa Ruszów w 2023 roku

Lege Krzysztof Petrykiewicz
Nadleśnictwo Ruszów
Deadlines:
Published : 15-11-2022 14:55:00
Placing offers : 19-12-2022 10:00:00
Offers opening : 19-12-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - 2022-OJS216-619776-pl.pdf pdf 115.25 2022-11-15 14:55:00 Proceeding
SWZ_UE_ZG.270.1.13.2022.pdf pdf 464.77 2022-11-15 14:55:00 Proceeding
Załączniki.zip zip 969.47 2022-11-16 08:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie - 2022-OJS223-640521-pl.pdf pdf 77.61 2022-11-24 15:31:57 Proceeding
SWZ_UE_ZG.270.1.13.2022_zmiana.pdf pdf 473.81 2022-11-24 15:32:01 Proceeding
informacja_o_maksymalnej_kwocie.pdf pdf 511.53 2022-12-19 09:03:25 Public message
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf pdf 522.67 2022-12-20 09:54:34 Public message

Announcements

2022-12-20 09:54 Lege Krzysztof Petrykiewicz Na podstawie art. 260 ust. 1 oraz art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający informuje, że unieważnił prowadzone postępowanie.

zawiadomienie_o_unie [...].pdf

2022-12-19 09:03 Lege Krzysztof Petrykiewicz Zamawiający przekazuje informację o kwocie jaką przewidział na realizację zamówienia.

informacja_o_maksyma [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 460