Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 80.272.408.2022 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie dwukanałowego układu GC/MS z dozownikiem HeadSpace i stacją SPME, zestawu do charakterystyki spektroskopowej atmosferycznych cząstek stałych i pyłów drogowych oraz wysokorozdzielczego spektrometru ASA w ramach projektu ATOMIN 2.0

Deadlines:
Published : 15-11-2022 12:23:00
Placing offers : 30-12-2022 10:00:00
Offers opening : 30-12-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
408-2022-Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 178.31 2022-11-15 12:23:00 Proceeding
408-2022-JEDZ.zip zip 88.47 2022-11-15 12:23:00 Proceeding
408-2022 SWZ.docx docx 762.54 2022-11-15 13:03:59 Proceeding
408-2022 SWZ.pdf pdf 1232.03 2022-11-15 13:04:05 Proceeding
Przedłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 377.79 2022-12-15 14:50:17 Public message
408-2022-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 66.5 2022-12-16 13:47:21 Public message
Odpowiedzi na pytania-408.2022.pdf pdf 248.73 2022-12-16 13:48:19 Public message
408-2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 170.48 2022-12-30 11:20:24 Public message
408-2022 Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.docx docx 22.05 2022-12-30 10:00:00 Public message

Announcements

2022-12-30 11:20 Piotr Molczyk Informacja z otwarcia ofert

408-2022 Informacja [...].pdf

2022-12-30 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

408-2022 Kwota przez [...].docx

2022-12-16 13:48 Piotr Molczyk Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-12-16 13:47 Piotr Molczyk Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

408-2022-Ogłoszenie [...].pdf

2022-12-15 14:50 Piotr Molczyk Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert.

Przedłużenie terminu [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 707