Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZS.5.2022/RPO „Organizacja dowozu dzieci do Placówki Wsparcia Dziennego w Brniu” w ramach projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Dąbrowskiego”

Jarosław Boryczka
Powiat Dąbrowski Department: Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu
Deadlines:
Published : 15-11-2022 12:17:00
Placing offers : 23-11-2022 10:00:00
Offers opening : 23-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.4 2022-11-15 12:17:00 Criterion
SWZ.pdf pdf 434.84 2022-11-15 12:17:00 Criterion
Załącznik Nr 1 do SWZ formularz ofertowy.doc doc 84.5 2022-11-15 12:17:00 Criterion
Załącznik Nr 2 do SWZ oświadczenia wykonawcy.doc doc 67.5 2022-11-15 12:17:00 Criterion
Załącznik Nr 3 do SWZ oświadczenie dotyczące udostępniania zasobów.doc doc 54.5 2022-11-15 12:17:00 Criterion
Załącznik Nr 4 do SWZ grupa kapitałowa.doc doc 53.5 2022-11-15 12:17:00 Criterion
Załącznik Nr 5 do SWZ projekt umowy.pdf pdf 180.93 2022-11-15 12:17:00 Criterion
Załącznik nr 6 do SWZ wykaz narzędzi.docx docx 44.24 2022-11-15 12:17:00 Criterion
Załącznik Nr 7 do SWZ wykaz usług.doc doc 57 2022-11-15 12:17:00 Criterion
Załącznik Nr 8 do SWZ wykaz osób.docx docx 44.66 2022-11-15 12:17:00 Criterion
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 226.31 2022-11-23 10:38:35 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 479.96 2022-11-28 11:49:38 Public message

Announcements

2022-11-28 11:49 Jarosław Boryczka Zespół Szkół im. Władysław Stanisława Reymonta w Brniu zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ZS.5.2022/RPO wybrano wykonawcę. Informacja o wyniku w załączeniu.

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-11-23 10:38 Jarosław Boryczka Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-11-23 10:00 Buyer message 76 200,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

SWZ.pdf

Załącznik Nr 1 do SW [...].doc

Załącznik Nr 2 do SW [...].doc

Załącznik Nr 3 do SW [...].doc

Załącznik Nr 4 do SW [...].doc

Załącznik Nr 5 do SW [...].pdf

Załącznik nr 6 do SW [...].docx

Załącznik Nr 7 do SW [...].doc

Załącznik Nr 8 do SW [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 409