Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.200.29.2022 „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu w podziale na 4 części”

Deadlines:
Published : 15-11-2022 10:43:00
Placing offers : 16-12-2022 10:00:00
Offers opening : 16-12-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz cenowy - załącznik nr 1A do SWZ.xlsx xlsx 11.9 2022-11-15 10:43:00 Proceeding
Formularze _Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania_IV_części.docx docx 61.14 2022-11-15 10:43:00 Proceeding
Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1732.98 2022-11-15 10:43:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 85.16 2022-11-15 10:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 160.49 2022-11-15 10:43:00 Proceeding
OPZ - załącznik nr 10 do SWZ.pdf pdf 994.1 2022-11-15 10:43:00 Proceeding
Projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 9 do SWZ.pdf pdf 739.33 2022-11-15 10:43:00 Proceeding
SWZ_Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania_IV_części.pdf pdf 936.98 2022-11-15 10:43:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania z dnia 16.11.2022r-sig.pdf pdf 429.41 2022-11-17 11:38:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 460.43 2022-12-16 11:50:26 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_w zak. cz.1,2,3 i 4 - wszyscy wykonawcy.pdf pdf 959.1 2022-12-22 10:08:24 Public message

Announcements

2022-12-22 10:08 Elżbieta Jakubiak-Kaczmarek Zamawiający w załączeniu przesyła informację o wyborze oferty najkorzystniejszej na część I,II,III i IV.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-16 11:50 Elżbieta Jakubiak-Kaczmarek W załączeniu Zamawiający przekazuje informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-16 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 1 660 500,00 zł brutto, w tym:
Część I - Zadanie 1 - komputery stacjonarne z monitorami, laptopy, monitory: 356 700,00 zł brutto,
Część II - Zadanie 2 - oprogramowanie biurowe do komputerów: 123 000,00 zł brutto,
Część III - Zadanie 3 - sprzęt serwerowy oraz macierze: 836 400,00 zł brutto,
Część IV - Zadanie 4 - sprzęt sieciowy: 344 400,00 zł brutto.
2022-11-17 11:38 Elżbieta Jakubiak-Kaczmarek Dzień dobry! Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 681