Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.26.202.2022 Dostawa sprzętu infrastruktury serwerowej, komputerowego i projektorów do Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Deadlines:
Published : 15-11-2022 10:26:00
Placing offers : 28-11-2022 10:00:00
Offers opening : 28-11-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS220-633544-pl.pdf pdf 204.91 2022-11-15 10:26:00 Proceeding
SWZ 26.202.22.pdf pdf 732.81 2022-11-15 10:26:00 Proceeding
Załączniki 3-5.doc doc 435 2022-11-15 10:26:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 222.67 2022-11-18 14:29:26 Public message
Załacznik 3.doc doc 202 2022-11-18 14:29:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 176.8 2022-11-28 13:14:33 Public message
Zawiadomienie część 7.pdf pdf 216.8 2022-12-02 16:21:37 Public message
Wybór cz. 2 i 5.pdf pdf 218.33 2022-12-19 14:51:10 Public message
Wybór cz. 1.pdf pdf 206.88 2022-12-28 08:35:12 Public message
Wybór część 6.pdf pdf 206.26 2022-12-30 11:30:15 Public message
Wybór cz. 3 i 4.pdf pdf 218.89 2023-01-03 13:55:07 Public message

Announcements

2023-01-03 13:55 Marta Dębska-Ozturk W załączeniu wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 3 i 4

Wybór cz. 3 i 4.pdf

2022-12-30 11:30 Marta Dębska-Ozturk W załączeniu wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 6

Wybór część 6.pdf

2022-12-28 08:35 Marta Dębska-Ozturk W załączeniu wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 1

Wybór cz. 1.pdf

2022-12-19 14:51 Natalia Mosiądz W załączeniu wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 2 i 5.

Wybór cz. 2 i 5.pdf

2022-12-02 16:21 Natalia Mosiądz W załączeniu wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr 7.

Zawiadomienie część [...].pdf

2022-11-28 13:14 Marta Dębska-Ozturk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-28 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część 1: 170 944,16 zł brutto
Część 2: 158 497,80 zł brutto
Część 3: 179 016,00 zł brutto
Część 4: 106 520,00 zł brutto
Część 5: 682 745,00 zł brutto
Część 6: 6 898,00 zł brutto
Część 7: 5 326,00 zł brutto
Wartość gross zamówienia razem to 1 309 946,96 zł
2022-11-18 14:29 Marta Dębska-Ozturk odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załacznik 3.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 726