Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MZS5- 2/23/230/02/2022 PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ W MZS NR 5 ORAZ PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE CAŁODZIENNYCH POSIŁKÓW DLA ODDZIAŁÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W BUDYNKU MZS 5 GORLICACH

Barbara Kuk
Miasto Gorlice Department: Miejski Zespół Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego
Deadlines:
Published : 15-11-2022 15:07:00
Placing offers : 25-11-2022 12:00:00
Offers opening : 25-11-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 3 do SWZ Jadłospis.doc doc 273.5 2022-11-15 15:07:00 Proceeding
zał. nr 4 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 21.9 2022-11-15 15:07:00 Proceeding
zał. nr 5 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 21.13 2022-11-15 15:07:00 Proceeding
zał. nr 6 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 19.59 2022-11-15 15:07:00 Proceeding
zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie określone w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.docx docx 17.89 2022-11-15 15:07:00 Proceeding
zał. nr 8 do SWZ wykaz wykonywanych zamówień.doc doc 39.5 2022-11-15 15:07:00 Proceeding
SWZ - posiłki MZS5 na 2023.doc doc 227 2022-11-15 15:07:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ OPZ.doc doc 122 2022-11-15 15:07:00 Proceeding
zał. nr 2 do SWZ projektowane postanowienia umowy.doc doc 114 2022-11-15 15:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 165.52 2022-11-15 15:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.11.2022.pdf pdf 37.25 2022-11-17 16:07:34 Public message
zmiana treści swz przedłużenie terminu z 17.11.2022.docx docx 180.04 2022-11-17 16:07:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.11.2022.pdf pdf 38.88 2022-11-21 12:08:56 Public message
zmiana treści swz 2 przedłużenie terminu z 21.11.2022.docx docx 179.77 2022-11-21 12:08:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 19.9 2022-11-25 13:23:41 Public message

Announcements

2022-11-25 13:23 Barbara Kuk Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Informacja w załączniku.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-11-25 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 439 855,00 PLN
2022-11-25 11:58 Barbara Kuk Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia kwote gross : 439 855,00
2022-11-21 12:08 Barbara Kuk Zamawiający publikuje:
1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (zmiana wartości zamówienia, wydłużenie terminów) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na przygotowywanie i wydawanie obiadów w stołówce szkolnej w Miejskim Zespole Szkół nr 5 oraz przygotowywanie i wydawanie całodziennych posiłków dla oddziałów Miejskiego przedszkola nr 5 w budynku MZS 5 Gorlicach oraz
2) zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) , jako załączniki

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana treści swz 2 [...].docx

2022-11-17 16:07 Barbara Kuk 1. Zamawiający publikuje zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na przygotowywanie i wydawanie obiadów w stołówce szkolnej w Miejskim Zespole Szkół nr 5 oraz przygotowywanie i wydawanie całodziennych posiłków dla oddziałów Miejskiego przedszkola nr 5 w budynku MZS 5 Gorlicach, oraz
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (zmiana terminów),
jako załączniki

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana treści swz pr [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 171