Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa materiałów i urządzeń eksploatacyjnych do Systemów Przeciwpożarowych

Deadlines:
Published : 15-11-2022 07:16:00
Placing offers : 22-11-2022 11:00:00
Offers opening : 22-11-2022 11:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami).

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i urządzeń eksploatacyjnych do Systemów Przeciwpożarowych
  2. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Dostawa możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00. Konkretny termin dostawy po uzgodnieniu z koordynatorem, którego dane zostaną wskazane przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia.
  3. Miejsce dostawy: obiekt szpitala przy ul. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław.
  4. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
  5. Warunki gwarancji: pełna (bez wyłączeń) 24 miesięczna gwarancja na dostarczone urządzenia.
  6. Maksymalny czas naprawy/wymiany (liczony od dnia otrzymania uszkodzonego urządzenia przez Dostawcę) nie może przekroczyć 30 dni.
  7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty, negocjowania warunków oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 689117.pdf pdf 225.35 2022-11-22 11:47:39 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania - ID 689117.pdf pdf 23.33 2022-12-07 12:21:39 Public message

Announcements

2022-12-07 12:21 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję informację o unieważnieniu postępowania.

informacja o unieważ [...].pdf

2022-11-22 11:47 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zestawienie złożonych ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zasilacz impulsowy do centralek w kurtynach okiennych pożarowych 27,6VDC 160W - Inim IPS24160 10 pc. - (0)
2 Tyczka teleskopowa, solo 108-001 (1,26-2,2m) Solo 108-101 1 pc. - (0)
3 Tester czujek optycznych, solo 330-001 Solo 330-001 1 pc. - (0)
4 Gaz testowy SOLO A5 Aerozol 250 ml - do testowania punktowych czujek dymu A5 12 pc. - (0)
5 Filtr wewnętrzny - do czujek zasysających w serwerowniach centralnych VSP-005 12 pc. - (0)
6 Gniazdo czujki, siemens cerberus pro DB721 20 pc. - (0)
7 Czujka dymu, siemens cerberus pro OP720 30 pc. - (0)
8 Wskaźnik zadziałania, siemens cerberus pro FDAI91 10 pc. - (0)
9 Gaśnica proszkowa GP-6x ABC GL PDE - 3 pc. - (0)
10 Manometr do sprawdzania gaśnic typu X - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2567 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 14 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki gwarancji: pełna (bez wyłączeń) 24 miesięczna gwarancja na dostarczone urządzenia. - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Maksymalny czas naprawy/wymiany (liczony od dnia otrzymania uszkodzonego urządzenia przez Dostawcę) nie może przekroczyć 30 dni. - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Podstawy wykluczenia - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 297