Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/ZPU/2022 Świadczenie usług transportu odpadów

Deadlines:
Published : 14-11-2022 09:59:00
Placing offers : 15-12-2022 10:00:00
Offers opening : 15-12-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2zpu2022.pdf pdf 181.82 2022-11-14 09:59:00 Proceeding
SWZ 2zpu2022.pdf pdf 475.86 2022-11-14 09:59:00 Proceeding
2zpu2022.zip zip 583.9 2022-11-14 09:59:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert 2zpu2022.pdf pdf 96.77 2022-12-15 10:30:11 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 101.63 2022-12-15 11:34:49 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie nr 1.pdf pdf 89 2022-12-22 13:27:42 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie nr 3.pdf pdf 89.31 2022-12-22 13:28:36 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie nr 2.pdf pdf 89.32 2023-01-10 08:01:47 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2zpu2022.pdf pdf 180.25 2023-02-07 11:07:46 Public message

Announcements

2023-02-07 11:07 Katarzyna Żęgota W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 2/ZPU/2022.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-01-10 08:01 Katarzyna Żęgota W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie nr 2 w postępowaniu nr 2/ZPU/2022.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-22 13:28 Katarzyna Żęgota W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie nr 3 w postępowaniu nr 2/ZPU/2022.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-22 13:27 Katarzyna Żęgota W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie nr 1 w postępowaniu nr 2/ZPU/2022.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-15 11:34 Katarzyna Żęgota W załączeniu sprostowanie dot. treści komunikatu Zamawiającego z dn. 15.12.2022 r. z godz. 10:00.

informacja o kwocie. [...].pdf

2022-12-15 10:30 Katarzyna Żęgota W załączeniu informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr 2/ZPU/2022.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-15 10:00 Buyer message Łączna kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to 520 500,00 złotych.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zadania nr 1 to 388 370,00 złotych.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zadania nr 2 to 58 030,00 złotych.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zadania nr 2 to 74 100,00 złotych.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 731