Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 79/ZP/22 Dostawa przez Wykonawcę pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do AMW Gdynia oraz do AOS w Czernicy k. Chojnic w roku 2023.

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 11-11-2022 10:00:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 84.66 2022-11-11 10:00:00 Proceeding
espd-request.xml xml 135.96 2022-11-11 10:00:00 Proceeding
Ogłoszenie 79-pl.pdf pdf 132.17 2022-11-11 10:00:00 Proceeding
OPZ Część I AMW.pdf pdf 883.35 2022-11-11 10:00:00 Proceeding
OPZ Część II Pieczywo AOS.pdf pdf 571.5 2022-11-11 10:00:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2022-11-11 10:00:00 Proceeding
SWZ 79.docx docx 402.61 2022-11-11 10:00:00 Proceeding
SWZ 79.pdf pdf 1639.32 2022-11-11 10:00:00 Proceeding
Zapytania I.pdf pdf 349.51 2022-11-22 12:58:05 Public message
Informacja z otwarcia 79.pdf pdf 368.44 2022-12-07 09:49:45 Public message
Zawiadomienie o wyborze 79 i unieważnieniu.pdf pdf 405.44 2022-12-16 10:57:34 Public message
Informacja o finansowaniu 79.pdf pdf 354.59 2022-12-07 09:00:00 Public message

Announcements

2022-12-16 10:57 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze i unieważnieniu

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-07 09:49 Zamówienia Publiczne Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-07 09:00 Buyer message Informacja o finansowaniu

Informacja o finanso [...].pdf

2022-11-22 12:58 Zamówienia Publiczne Zapytanie I i odpowiedź

Zapytania I.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 538