Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00434879/01 Dostawa sprzętu laboratoryjnego (DZP.381.118.2022.DWK)

Deadlines:
Published : 10-11-2022 14:16:00
Placing offers : 18-11-2022 11:00:00
Offers opening : 18-11-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.24 2022-11-10 14:16:00 Proceeding
2. Dokumenty zamówienia.zip zip 895.58 2022-11-10 14:16:00 Proceeding
3. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 492.46 2022-11-18 12:26:55 Public message
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część B i C).pdf pdf 557.27 2022-11-25 13:57:13 Public message
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część A).pdf pdf 573.16 2022-11-29 10:29:54 Public message
6. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 113.54 2022-12-22 12:50:46 Public message
7. Ogłoszenie o wykonaniu umowy_A.pdf pdf 53.04 2023-01-26 13:20:28 Public message
8. Ogłoszenie o wykonaniu umowy_B.pdf pdf 53.02 2023-01-26 13:27:07 Public message
9. Ogłoszenie o wykonaniu umowy_C.pdf pdf 53.15 2023-01-26 13:30:43 Public message

Announcements

2023-01-26 13:30 Aneta Knapik Ogłoszenie o wykonaniu umowy w zakresie części C postępowania

9. Ogłoszenie o wyko [...].pdf

2023-01-26 13:27 Aneta Knapik Ogłoszenie o wykonaniu umowy w zakresie części B postępowania

8. Ogłoszenie o wyko [...].pdf

2023-01-26 13:20 Aneta Knapik Ogłoszenie o wykonaniu umowy w zakresie części A postępowania

7. Ogłoszenie o wyko [...].pdf

2022-12-22 12:50 Aneta Knapik Ogłoszenie o wyniku postępowania

6. Ogłoszenie o wyni [...].pdf

2022-11-29 10:29 Ewa Słowik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część "A")

5. Informacja o wybo [...].pdf

2022-11-25 13:57 Ewa Słowik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część "B" i "C")

4. Informacja o wybo [...].pdf

2022-11-18 12:26 Ewa Słowik Informacja z otwarcia ofert

3. Informacja z otwa [...].pdf

2022-11-18 11:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 129.600,00 zł, w tym:
część A: 58.000,00 zł
część B: 51.800,00 zł
część C: 19.800,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 628