Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-51/22 Wymiana stolarki drzwiowej w piwnicy Kliniki Psychiatrii oraz Budynku Kuchni Szpitala Klinicznego Im. K. Jonschera Uniwersytetu medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60 – 572 Poznań

Deadlines:
Published : 10-11-2022 11:23:00
Placing offers : 25-11-2022 07:00:00
Offers opening : 25-11-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Dokumentacja projektowa + SWTIOR + przedmiary została skompresowana w dwóch formatach. Oba pliki są treściowo/ przedmiotowo tożsame.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu (Biuletyn UZP).pdf pdf 104.54 2022-11-10 11:23:00 Proceeding
SWZ - wymiana stolarki drzwiowej (powtórka) ZP-51-22.pdf pdf 14033.19 2022-11-10 11:23:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - ogólny opis przedmiotu zamówienia (wymiana stolarki).pdf pdf 424.96 2022-11-10 11:23:00 Proceeding
załączniki 2-7 do SWZ.docx docx 125.32 2022-11-10 11:23:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 793.85 2022-11-10 11:23:00 Proceeding
Dokumnetacja projektowa + SWTiOR + przedmiary.zip zip 2553.7 2022-11-10 11:27:21 Proceeding
Dokumnetacja projektowa + SWTiOR + przedmiary.7z 7z 2276.88 2022-11-10 11:27:25 Proceeding
Wyjaśnienie SWZ.pdf pdf 790.07 2022-11-22 10:59:22 Public message
Info z otwarcia art. 222 ust. 5.pdf pdf 101.12 2022-11-25 09:51:52 Public message
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 85.3 2022-11-25 07:00:00 Public message

Announcements

2022-11-25 09:51 Dział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja zgodnie z art. 222 ust.5

Z poważaniem,
Dambek Krzysztof

Info z otwarcia art. [...].pdf

2022-11-25 07:00 Buyer message Szanowni Wykonawcy
W załączeniu informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

kwota przeznaczona n [...].pdf

2022-11-22 10:59 Dział Zamówień Publicznych Szanowni Wykonawcy

W załączeniu Zamawiający przesyła wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienie SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 467