Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ID.271.11.2022.RCC Zakup samochodu w wywrotką dla Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku

Roman Chamier-Cieminski
Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku
Deadlines:
Published : 10-11-2022 11:03:00
Placing offers : 18-11-2022 12:00:00
Offers opening : 18-11-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 682.02 2022-11-10 11:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 90.68 2022-11-10 11:03:00 Proceeding
Formularze - edytowalne.doc doc 242 2022-11-10 11:03:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 618.87 2022-11-17 13:26:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 655.88 2022-11-18 13:30:16 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 691.67 2022-11-24 09:19:03 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 64.23 2022-12-07 10:41:14 Public message

Announcements

2022-12-07 10:41 Roman Chamier-Cieminski Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-12-07 10:28 Roman Chamier-Cieminski The message was withdrawn by the Buyer.
2022-11-24 09:19 Roman Chamier-Cieminski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-18 13:30 Roman Chamier-Cieminski Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-18 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 200000,00 zł
2022-11-17 13:26 Roman Chamier-Cieminski Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z 17.11.2022r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 212